Spelar roll - övningar

Tre övningar som ett smakprov ur det pedagogiska materialet. Tanken är att alla tre övningarna ska göras, ingen förförståelse behövs.
 

Det måste bero på det här

I denna övning diskuteras tre huvudförklaringar till varför man blir åskådare. Är det individens personlighet och “brister” som gör henne till åskådare eller är det faktum att de andra åskådarna inte gör något som bidrar till hennes passivitet. Eller det kanske är det samhälle där detta sker med sina normer och värderingar som är orsaken.

Organisera övningen som en värderingsövning med tre alternativ

Situation

På en skolgård någonstans i Sverige: Johanna ser sin bästa vän Maria trakasseras. Flera andra står också och tittar på.

Johanna gör ingenting. Vad beror det på?

 1. På vem Johanna är, hennes personlighet
 2. Att andra runt omkring inte gör något
 3. Hur samhället hon lever i ser ut och fungerar
   

Vilken roll spelar Johanna?

Diskutera följande frågor nedan I grupp: Fundera kring situationen på skolgården med Johanna och Maria.

 1. Vilket ansvar har Johanna för det som händer?
 2. Skulle ett annat agerande från henne ändra på förloppet?
 3. Är det lätt eller svårt att förstå Johannas beteende?
 4. Går det att förändra åskådarbeteendet och I så fall hur?
   

Vad säger forskningen?

Eleverna tar ställning och diskuterar, forskningen ”avslöjas” och eleverna får reflektera kring detta:
Om Johanna hade varit den enda åskådaren så hade chansen varit större att hon gjort något.

 • Ja
 • Nej

Forskningen säger:

John Darley och Bibb Latané har i sin forskning visat att ju fler som är på plats och bevittnar något desto mindre är sannolikheten för att någon ingriper. Detta kallar de för åskådareffekten (Bystandereffect) och handlar om att individen för det första tänker att om ingen ingriper så kan det inte vara så farligt. Offret behöver ingen hjälp. För det andra så räcker det om en person ingriper och den personen måste ju inte vara jag.