Om snubbelstenar

Snubbelsten eller på tyska Stolperstein är ett projekt initierat av den tyske konstnären Gunter Demnig för att hedra de judar, romer, politiska motståndare till nazismen, homosexuella, Jehovas vittnen och eutanasioffer som fördrevs eller förintades av nazisterna 1933–1945.

En snubbelsten ("Stolperstein") är ett minnesmärke i form av en gatsten. Stenarna är gjorda av betong med en ovansida av mässing, de har en inskrift med ett offers namn och placeras i trottoaren framför offrets sista bostad. Demnig kallar Snubbelstenarna "ett konstprojekt för Europa". 

Cirka 75 000 stenar med namn på offer för nazismens förföljelse och utrotningspolitik finns utplacerade i bland annat Tyskland, Sverige, Österrike, Ungern, Tjeckien, Nederländerna, Belgien, Norge och Danmark. 

I Stockholm finns tre snubbelstenar nedlagda. Dessa snubbelstenar skiljer sig andra stenar, i andra länder. De är nedlagda på tre adresser i Stockholm som inte var personens sista adress. Personerna bodde på adressen en kortare tid innan de blev utvisade och tvingades lämna Sverige. Detta finns som en diskussionsfråga i materialet.

De personer som stenarna berättar om är valda från det underlag som historikern Olof Bortz tog fram för Forum för levande historia. Han hittade fyra historier med Stockholmsanknytning som hade en adress knuten till personberättelsen samt en ansökan om uppehållstillstånd.

Här hittar du en digital tidslinje om Sverige och Förintelsen