Värderingsövning 5: Du måste fly

Typ av övning: Reflektion/Avstamp till diskussion

Alla övningarna passar inte alla årskurser. Du som pedagog gör bäst bedömningen om respektive övning passar din klass.

Här presenterar vi två olika alternativ att genomföra övningen på.

Alternativ 1:

Till denna övning behöver eleverna papper och en penna.

Berätta för eleverna att de har en halvtimme på sig att, packa och sticka iväg. Sammanlagt är ni 10 personer som flyr.
Ge sedan följande instruktioner steg för steg och låt eleverna arbeta med varje moment endast några minuter.

Skriv ner de saker du vill ta med dig på ett papper.

Den buss ni skulle åka med kommer inte, du måste nu fly i en vanlig personbil.
Du flyr med 10 personer. Personbilen kan bara ta 5 passagerare inklusive dig själv.

– Hur tänker du när du väljer ut vilka som ska få åka med i bilen?

Allt bagage får inte plats i personbilen! Du får bara ta med dig 4 saker. Stryk över de saker du inte får ta med dig på papperet.

Låt eleverna sedan samtala med varandra i par eller i mindre grupper

– Vilka 5 personer fick plats i bilen? Varför valde du dem? Var det svårt att välja?
– Vilka saker ville du ta med dig? Varför?
– Vilka 4 saker valde du till sist? Varför?

Samtala i helklass
- Hur kändes det att göra övningen?
– Hur reagerar vi när förutsättningar och regler förändras?
– Hur kändes det när bara 5 personer fick plats i bilen?
– Vart skulle du fly? Är det så att man alltid kan välja vart man flyr?
– Sofias familj fick lämna sitt hem. Händer det liknande saker i dag?

Alternativ 2:

Till denna övning behöver eleverna arbetsbladet ”Du måste fly” och en penna.

Berätta för eleverna att de har en halvtimme på sig att samla ihop sin familj och sina närmaste vänner, packa och sticka iväg. Ge sedan följande instruktioner steg för steg och låt eleverna arbeta med varje moment endast några minuter.

Skriv ner namnen på de familjemedlemmar och vänner som du vill ta med dig på flykten. Skriv på blanketten under rubriken ”Familj och vänner”

Skriv därefter ner de saker du vill ta med dig. Skriv på blanketten under rubriken ”Mina saker”.

Den buss ni skulle åka med kommer inte, du måste nu fly i en vanlig personbil.
Personbilen kan bara ta 5 passagerare inklusive dig själv. Stryk över de namn på listan ”Familj och vänner” som inte får plats i bilen!

Allt bagage får inte plats i personbilen! Du får bara ta med dig 4 saker. Stryk över de saker du inte får ta med dig på listan ”Mina saker”.

Låt eleverna sedan samtala med varandra i par eller i mindre grupper

– Vilka personer finns på din lista? Varför?
– Vilka saker vill du ta med dig? Varför?

Samtala i helklass
- Hur kändes det att göra övningen?
– Hur reagerar vi när förutsättningar och regler förändras?
– Hur känns det att välja bort några nära och kära?
– Vart skulle du fly? Är det så att man alltid kan välja vart man flyr?
– Sofias familj fick lämna sitt hem. Händer det liknande saker i dag?