Värderingsövning 4: Ett steg fram

Typ av övning: Avstamp till diskussion

Eleverna ställer upp sig på en linje. Pedagogen läser upp påståenden. Varje gång en elev håller med flyttar eleven ett litet steg fram. ( Om utrymmet är litet kan eleverna sitta ned och resa sig upp om de håller med om påståendet). Efter varje påstående är det bra att stanna upp en stund och samtala med gruppen. Fyll gärna på med andra påståenden. Alla övningarna passar inte alla årskurser. Du som pedagog gör bäst bedömningen om respektive övning passar din klass.

• Jag tycker bäst om sommaren.
• Det är roligare att se på tv än att sitta vid datorn.
• Alla i Sverige har samma rättigheter.
• Jag törs säga vad jag tycker.
• Man ska få klä sig som man vill.
• Alla människor är lika mycket värda.
• Det kommer att bli sämre i framtiden än vad det är nu.