Värderingsövning 3: Goddag goddag

Typ av övning: Reflektion/ge energi

Före övningen instruerar pedagogen några personer (kan vara flera, det beror på hur stor gruppen är) att inte räcka fram handen när de hälsar på personen de stöter på. De utvalda ska vara trevliga och presentera sig med namn men hur den andra personen än försöker så ska de utvalda inte skaka hand. De övriga deltagarna ska helst inte uppmärksamma att pedagogen ger några personer särskilda instruktioner inför övningen.

Pedagogen instruerar sedan gruppen att gå runt och hälsa på alla andra deltagare genom att skaka hand och presentera sig med namn. När alla ser ut att ha hälsat på alla bryter pedagogen övningen. Alla övningarna passar inte alla årskurser. Du som pedagog gör bäst bedömningen om respektive övning passar din klass.

Samtala med gruppen:

• Hur kändes det här?
• Var det svårt? Varför var det svårt?
• Hur kändes det att inte få handen?
• Hur kändes det för er som blev instruerade att inte ge handen?
• Är det här rätt sätt att hälsa på? Varför?
• Är det sättet du hälsar på någon, det absolut rätta?
• Om en person skulle hälsa på ett annat sätt, skulle det kännas lika avigt? Varför inte?

Man kan dra paralleller med inuiternas traditionella hälsning med näsorna eller till det i Sverige relativt nya sättet att kramhälsa.

Försök som pedagog att dra och hitta andra problemområden där man tänker på liknande sätt som i denna övning? Det vill säga: ”Om ni inte gör som vi så är det fel!”. Det kan ge deltagarna möjlighet att utforska sina föreställningar om vad som är ”rätt/fel” eller ”normalt/konstigt” ur en annan vinkel, kanske etnicitet.