Värderingsövning 2: Sortera varandra

Typ av övning: Avstamp till diskussion/bryta isen

Pedagogen instruerar deltagarna att sortera sig efter något/några av exemplen nedan. Det ska ske under tystnad och gruppen ska vara överens om ordningen. Alla övningarna passar inte alla årskurser. Du som pedagog gör bäst bedömningen om respektive övning passar din klass.

Exempel:

• Ögonfärg – den mörkaste till den ljusaste ögonfärgen
• Hårfärg – den ljusaste till den mörkaste hårfärgen
• Hårlängd – den kortaste till den längsta hårlängden
• Längd – den längsta till den kortaste

Övningen kräver att deltagarna ser varandra i ögonen tillräckligt länge för att kunna jämföra färgnyanser. De kan ställa sig bredvid varandra eller ställa sig rygg mot rygg med varandra för att jämföra längd eller hårlängd.

Samtala med gruppen

• Var det svårt att komma överens när man inte fick prata med varandra?
• Sorterar vi varandra i skolan? Hemma? Med kompisar? Vid andra tillfällen?
• Är det bra att vi sorterar varandra? Om ja varför? Om nej, varför?