Samtalskort om demokrati

Frågor om demokrati. Lätta, svåra, knepiga och alltid viktiga. Bör yttrandefriheten ha gränser? Vad menas med ”folket”?

En ask med fem kategorier av kort:
Prata om fakta, Rollspel om demokrati, Demokratiska dilemman, 100 år av kvinnokamp och Sverige <–> Världen.

Samtalskorten ska bidra till ökad kunskap och engagemang kring demokratins betydelse för samhället. Korten lyfter också frågor om demokrati i vardagslivet.

Samtalskorten är framtagna av demokratiinitiativet #ViMåstePrata. Korten har vidareutvecklats i samarbete med Forum för levande historia.

I det här samarbetet med #ViMåstePrata vänder vi oss främst till studieförbund, folkhögskolor och annan vuxenutbildning.

Illustrationer av Stina Wirsén och frågor av läraren Ludvig Myrenberg.

Använd korten så här

Välj en kategori och vänd på kortet, läs och lös uppgiften.
Diskutera tillsammans i klassrummet eller gruppen.

Beställ samtalskorten

Samtalskorten kan beställas till portokostnad. De finns även för egen utskift.

Beställ samtalskorten