Kopplingar till skolans styrdokument

Webbmaterialet ”Propaganda” riktar sig till elever i årskurs 7-9 och gymnasiet. Nedan hittar du sammanställningar av kopplingar till kurs- och ämnesplaner i samhällskunskap, historia och svenska.

LGR 11, årskurs 7-9, grundskolan

GY 11, årskurs 1-3, gymnasieskolan