På denna plats

På denna plats är ett lokalhistoriskt projekt för skolan. Lärare och elever arbetade med att finna platser och berättelser på den egna orten som på ett eller annat sätt kan kopplas till Förintelsen och andra världskriget.

Platserna finns som samling på Riksantikvarieämbetets webbplats Platsr.se
Var gärna med och bygg ut samlingen med berättelser från din ort.