Lektionsförslag: Från ord till handling


Det sker en ständig kamp om utrymmet för att få förverkliga sina idéer och resultat. Olika ideologiska inriktningar ger olika svar på samma fråga, och det krävs ett maktinnehav av något slag för att få möjlighet att genomföra det individen själv tror på.

Även vetenskapen är till viss del beroende av vem som har makten, vilken forskning man väljer att satsa på kan skilja sig åt beroende på vilka som innehar den politiska makten.

Detta tema försöker fånga spänningen mellan att påstå något, att uppvisa ett resultat och att få det att genomföras.

I menyn till höger hittar du tolv övningar om sortering och kategorisering, anpassade för klassrummet.
 

Symbol fakta och fördjupning. Illustrerat som en bok.Fördjupning

Här hittar du fördjupningstexter om rasbiologin i Sverige. Texterna är skrivna av författaren och journalisten Ola Larsmo.
Fördjupning: rasbiologi