För läraren

Här hittar du en lärarhandledning som ger tips kring hur du kan använda materialet i din undervisning. Du hittar också två fördjupningstexter som du kan använda som stöd när du lägger upp din undervisning och för att få veta mer om ämnena som materialet behandlar.