(O)mänskligt

Det här materialet handlar om rasbiologins historia och dess framväxt i Sverige. Det handlar om människan och hennes plats i samhället.

I materialet lyfts frågor om vetenskapens roll i formandet av vår människosyn, om hur rastänkande påverkat samhället och människors liv. Vilka får ingå i samhällsgemenskapen och vilka utesluts? Det är tidlösa frågor som kan ställas också i dag.

Materialet vänder sig till årskurs 7-9, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Till materialet

Här hittar du klassrumsmaterialet som består av film, texter, källövningar, tidslinjer, personberättelser och bildanalys.

Till materialet

För läraren

Här hittar du stöd till materialet i form av lärarhandledning och fördjupningstexter.

För läraren