Om rasism

Rasism har en lång historia och genom att lära oss om den kan vi få en bättre uppfattning om vad rasism är och bakgrunden till en del av den rasism och de fördomar som finns i samhället idag.

Det här materialet tar bland annat upp begreppet rasismer som är olika sorters rasism som riktas mot olika grupper. Historien bakom rasismen mot dessa grupper ser olika ut och bygger på olika fördomar.

Materialet innehåller fakta, frågor och ordförklaringar och finns även på lättläst. Till materialet finns en lärarhandledning med mer information om materialet och hur det kan användas.

Materialet har en tydlig struktur för att passa elever med olika behov. Det kan även användas som utgångspunkt för vidare diskussioner i klassrummet.

Materialet vänder sig särskilt till dig som undervisar i 50 poängskurser i historia eller samhällskunskap, på till exempel introduktions- och yrkesprogram på gymnasiet, på folkhögskola eller annan vuxenutbildning. Materialet kan även användas av andra skolformer.

Till materialet

I det här materialet får du lära dig om vad rasism är och bakgrunden till en del av en rasism och de fördomar som finns i samhället idag.

Till materialet

Till materialet på lättläst

I det här materialet får du lära dig om vad rasism är och bakgrunden till en del av en rasism och de fördomar som finns i samhället idag. Texterna i materialet är på lättläst.

Till materialet på lättläst

Lärarhandledning

Här hittar du mer information om materialet och hur det kan användas.

Lärarhandledning