Lärarhandledning: Om rasism

Texterna i materialet Om rasism följer en tydlig struktur för att alla elever ska ha möjlighet att använda materialet.  

Varje avsnitt inleds med vad avsnittet handlar om, varför det är viktigt att veta samt vilka nyckelord som används och är viktiga. Ett sätt att använda den strukturen är att kolla av med klassen att alla förstår: vad, varför, nyckelord. 

Diskutera gärna punkterna varför och nyckelord innan texten läses.
Det kan finnas andra begrepp i texten som du som lärare tycker ska tas upp också.
I slutet av varje avsnitt finns frågor som kan användas som faktakoll och som underlag för vidare diskussioner.

Här är förslag på ytterligare diskussionsfrågor som kan tas upp efter eleverna gått igenom materialet.

Diskussionsfrågor

  1. Vad beror det på att människan skapat skillnader mellan folk genom hela historien?
  2. Svenska myndigheter har gjort undersökningar om romers ”sociala grundinställning” och ”samarbetsvilja”.
    Vad menas med det?
    Har myndigheter rätt att göra så?
  3. Vad kan vi som medborgare göra för att motverka rasism?