Lärarhandledning

Lärarhandledning till utställningen Auschwitz Not long ago. Not far away.

Syfte med handledningen och besöket i utställningen

Utställningen Auschwitz Not long ago. Not far away. är omfattande både i storlek och i den information som förmedlas. Utställningens starka narrativ, föremål, bilder och miljöer kan bli en omvälvande upplevelse och svår att förstå för eleverna om utställningen inte sätts in i ett sammanhang. 

Att förbereda eleverna innan besöket är ytterst viktigt. Förberedelser i klassrummet som handlar om den historiska kontexten, nazism, antisemitism, politiska ideologier, synen på människors värde och vad det fick för konsekvenser.

Lika viktigt är det att bearbeta det som eleverna upplevt och lärt sig i utställningen. Efterarbetet syftar till att med lärdomar från besöket och Förintelsens historia arbeta kring frågor som berör demokrati och alla människors lika värde.

Mål med besöket i utställningen samt för- och efterarbete

  • Öka elevers kunskap om Förintelsen och de bakomliggande tankarna som ledde fram till folkmordet.
  • Öka elevers kunskap om Auschwitz som var en del i nazisternas systematiska mördande.
  • Öka elevers kunskap om andra grupper som drabbades under Förintelsen.
  • Öka elevers förståelse och insikt om vikten att bevara vittnesmål och föremål.
  • Öka elevers kunskap om historiebruk och utveckla deras historiemedvetenhet.
  • Öka elevers vilja att värna alla människors demokratiska rätt och värna alla människors lika värde.

Genom att ta del av materialet får du som pedagog ett stöd i undervisningen att reflektera över vad eleverna upplevt i utställningen samt att koppla det till frågor som är aktuella idag och handlar om demokrati och alla människors lika värde

Besök i utställningen – förbered eleverna på vad som väntar

Besöket i utställningen beräknas ta cirka två timmar.

Eleverna kommer att ta till sig utställningen via en audioguide och detta kan vara något helt nytt för eleverna.

Audioguiden

Genom att trycka in olika nummer kommer en berättarröst berätta om det som visas i utställningen.

Audioguiderna finns att låna när ni kommer till utställningen. Om eleverna har tillgång till mobiltelefon går det även att ladda ner audioguiden. Viktigt är då att de elever som använder en mobil har med sig hörlurar. Nedladdning av audioguiden görs när ni kommer till utställningen.

Lärarmaterialet är kopplat till kursplanerna för grundskolan årskurs 7–9 och gymnasiet

I grundskolans kursplan i historia kommer materialet och besöket i utställningen beröra nationalismen, diktaturer, demokrati, politiska ideologier, Förintelsen samt historiebruk.

I gymnasieskolans kurs H1B, samt övriga kurser i historia, kommer materialet beröra mänskliga rättigheter, diktaturer, folkmord, konflikter.

Utvärdering

Efter besöket i utställningen kommer du och eleverna få en utvärdering om materialet och besöket i utställningen. Denna feedback är viktigt för vårt fortsatta arbete med utställningen och att ta fram resurser för skolan. Vi önskar därför att ni tar tid att genomföra utvärderingen.