Material för flera skolformer

Här har vi samlat material för klassrummet om Förintelsen, antisemitism och antiziganism. Här finns även material om rasism, folkmord, demokrati och mänskliga rättigheter. Materialen kan även användas för distansundervisning.

Materialen passar till exempel där det finns behov av kortfattade texter, en tydlig struktur eller lättare svenska.

Fakta, övningar, filmer och lärarhandledningar

Texterna i flera av materialen är på enkel svenska med ordförklaringar till centrala begrepp. Flera material finns på lättläst och till varje material finns en lärarhandledning. Till en del av materialen finns filmer och faktatexter på arabiska, engelska och somaliska. 

Materialen vänder sig särskilt till dig som undervisar i historia eller samhällskunskap, på till exempel introduktions- eller yrkesprogram på gymnasiet, på folkhögskola eller annan vuxenutbildning. Materialen kan även användas av andra skolformer.

Den här utbildningsinsatsen ingår i regeringens nationella satsning för att öka kunskaperna i skolan och i samhället om Förintelsen, antisemitism, antiziganism och andra former av rasism.