Lektionsupplägg 4: Diplomat Per Anger – om moral och förebilder

 

a) Vem var Per Anger?

Låt eleverna se filmen om Per Anger. Ta upp och diskutera sedan följande frågor:

  • Vad gjorde Per Anger för att rädda liv?
  • Vad drev honom?
  • På vilket sätt bröt Per Anger mot det diplomatiska regelverket?
  • Anser du att det kan vara OK att bryta regler för att hjälpa människor? I vilka sammanhang?

 

b) Ge eleverna en skrivuppgift på ett av följande teman

Vad är en moralisk kompass?

Mot slutet av filmen pratar Jan Eliasson om att Per Anger hade en ”moralisk kompass”.  Skriv en text med resonemang kring vad en moralisk kompass är. Har alla en moralisk kompass/kan alla utveckla en? Hur? Ge exempel på en situation när någon handlar efter en moralisk kompass.

 

Behöver vi förebilder?

Mot slutet av filmen pratar Jan Eliasson om att Per Anger är viktig som förebild. På vilket sätt kan Per Anger vara en förebild? Anser du att det är bra med förebilder? Har du några förebilder? Hur påverkar de dig?             

 

c) Vem förtjänar Per Anger-priset?

Låt eleverna läsa juryns motivering till några av Per Anger-pristagarna.

Låt dem sedan enskilt eller i grupp välja ut en person som de tycker är värda Per Anger-priset. Det kan vara någon de känner eller någon de läst om.  

Eleverna ska sedan skriva en motivation till varför ”deras pristagare” är värd priset.

Låt eleverna göra ett diplom där motivationen finns med.


Arbetsmaterial för klassrummet

Ladda ner övningarna till lektionsupplägget åt dina elever

> Se filmen om Per Anger


Kopplingar till kunskapskrav

Till uppgift b)

Gymnasiet: Här kan du som lärare pröva följande förmåga (Svenska 1, Hi 1b och Hi 1 a 1):

(Sv1) förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv

(Hi 1b, Hi 1 a 1) Förmåga att ge exempel på några enskilda personer och förklara deras betydelse för olika skeenden.

 

Till uppgift c)

Gymnasiet: Här kan du som lärare pröva följande förmåga (Svenska 1):

(Sv1) förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv

Grundskolan år 9: Här kan du som lärare pröva eleven i följande förmåga (samhällskunskap): kunskap om de mänskliga rättigheterna och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Kunskap om grundläggande demokratiska värden och processer.