Lektionsupplägg 2: Civilkurage - Om att våga agera

 

a) Heta stolen

Gör en heta stolen-övning på temat civilkurage (se arbetsmaterial)

 

b) Vad har de gemensamt?

Låt eleverna se intervjuerna av tre av pristagarna och filmen om Per Anger. Låt eleverna diskutera två och två frågorna nedan. Summera sedan i helgrupp:

  • Har personerna något gemensamt?
  • Vad skiljer dem åt?
  • Vad har gjort att just de blivit människorättskämpar?
  • Kan alla bli människorättskämpar?

 

c) När blir du engagerad?

Låt eleverna skriva en text utifrån frågorna nedan.

  • Beskriv vad du tycker civilkurage innebär.
  • Har du sett någon göra något som du anser vara att visa civilkurage? Har du själv gjort det?
  • Vad skulle krävas för att du skulle engagera dig i människorättsfrågor?
  • I vilken situation skulle du vara beredd att riskera din egen säkerhet?

 

d) Inspirerande citat

Låt eleverna enskilt välja ut ett citat som de tycker är inspirerande från intervjuerna - de filmade eller de i text - av någon av pristagarna.

Låt eleverna skriva ner sitt citat med en motivation till varför de valt ut just det.

Citaten med motivation kan sättas upp i klassrummet som en utställning.

 


Arbetsmaterial för klassrummet

Ladda ner Heta stolen - värderingsövning på temat civilkurage

Ladda ner övningarna till lektionsupplägget åt dina elever

Intervjuer med Per Anger-pristagarna

Film om Per Anger