Lärarhandledning

Övningarna till materialet om Per Anger-pristagarna riktar sig till lärare på gymnasiet eller åk 9 och är i första hand tänkt att fungera i samhällskunskapsundervisning. Man kan även arbeta ämnesövergripande i samarbete med ämnena historia och svenska.

I dessa lektionsupplägg kan du som lärare arbeta med frågor kring mänskliga rättigheter och civilkurage med dina elever genom att använda dig av Per Anger-pristagarnas berättelser. I materialet presenteras pristagarna genom intervjuer och där finns även länkar till information om situationen i deras respektive länder. Människorättskämparnas berättelser kan både ge konkreta exempel på situationen kring mänskliga rättigheter runt om i världen och fungera som inspirerande exempel på civilkurage.

Materialet består av fyra lektionsupplägg med olika inriktning:

I lektionsuppläggen beskrivs övningarna för dig som lärare. Till övningarna visar vi även på ”kopplingar till kunskapskrav” från Lgr11 och Lgy11. Alla lektionsupplägg finns i en elevversion under ”arbetsmaterial” som du kan skriva ut och dela ut till dina elever. I arbetsmaterialet finns även annat material som behövs för att genomföra övningarna.

Svårighetsgraden på upplägg och övningar varierar. De olika uppläggen tar också olika mycket tid i anspråk. Du som lärare kan välja att anpassa övningarna så att det passar din klass och den tid ni har till ert förfogande.

För att arbeta med dessa lektionsupplägg krävs att eleverna känner till något om vad Per Anger-priset är. Grundläggande fakta finner du här.