Kopplingar till skolans styrdokument

Här hittar du utdrag ur kursplaner som visar hur klassmaterialet bidrar till att uppnå ämnets syfte och kopplingarna till det centrala innehållet .

Historia årskurs 7-9

Samhällskunskap årskurs 7-9

Svenska årskurs 7-9

Historia kurs 1-3, gymnasiet

Samhällskunskap kurs 1-3, gymnasiet

Svenska kurs 1-3, gymnasiet