Hédi Frieds böcker till Sveriges skolor

Hédi Fried överlevde Förintelsen och i över trettio år har hon rest runt i svenska skolor och berättat om sina erfarenheter.

För att öka kunskapen om historien och stimulera till samtal om inkludering och mångfald tillgängliggörs nu Hédi Frieds böcker ”Frågor jag fått om Förintelsen” och ”Historien om Bodri” för Sveriges skolor.

2018 delades boken Frågor jag fått om Förintelsen ut till alla Sveriges högstadieskolor. Nu inkluderas även lågstadieklasser, som kan beställa boken Historien om Bodri, som riktar sig till yngre barn. Boken är ett samarbete med illustratören Stina Wirsén.

Högstadieskolor har från höstens skolstart 2020 kostnadsfritt kunnat beställa en klassuppsättning av Frågor jag fått om Förintelsen via utbudet.se och lågstadieskolor ett exemplar per klass av Historien om Bodri. Till böckerna finns även lärarhandledningar.

Projektet omfattar totalt 50 000 böcker och är ett samarbete mellan företaget Axel Johnson, bokförlaget Natur & Kultur och Forum för levande historia.

Tyvärr är de kostnadsfria exemplaren nu slut.