Hedi Fried - frågor jag fått om Förintelsen

I boken Frågor jag fått om Förintelsen har Hédi Fried samlat de frågor hon fått och de svar hon gett under sina skolföreläsningar.

I förordet skriver Hédi ”Syftet med boken är att lära oss undvika historiska misstag. Jag hoppas att den kan få alla som läser den att förstå att vi inte är predestinerade att ikläda oss rollen som förövare eller åskådare. Vi som individer har en egen vilja, och ett ansvar, och bara genom att ta det ansvaret kan vi undvika att historien upprepar sig ännu en gång.” (sid.10)

I framtagandet av denna lärarhandledning har vi låtit oss inspireras av Hédi Frieds egna tankar om vad skolan kan göra. 

Hédi Frieds bok skickades i augusti 2018 ut till alla skolor som har elever i åk 9. Bakom projektet stod företaget Axel Johnson, myndigheten Forum för levande historia och bokförlaget Natur & Kultur.

Till elevsidorna

Här hittar du uppgifterna till boken.

Till elevsidorna

Lärarhandledning

Här hittar du beskrivning av materialet samt uppgifterna med tillhörande syfte (pdf som öppnas i ett fönster).

Lärarhandledning