Anonyma tankar

På elevsidorna i materialet HBTQ, NORMER & MAKT finns det under varje avsnitt (årtal) en funktion som heter Anonyma tankar. Med hjälp av Anonyma tankar kan dina elever skicka frågor och tankar anonymt till dig. Funktionen är till för att elever ska kunna skicka anonyma så kallade exit cards efter ett lektionstillfälle. Hur du vill använda funktionen i undervisningen är upp till din egen fantasi.

Här kan du som lärare registrera din mejladress som mottagare av anonyma meddelanden. Du får då en kod skickad till dig som du ger till dina elever så att de kan skicka meddelanden anonymt till dig i arbetet med materialet HBTQ, NORMER & MAKT.