Förintelsen och andra världskriget

Förintelsen var en unik händelse men väcker frågor som är relevanta i alla tider. Kunskap om de steg som ledde fram till folkmord kan hjälpa oss att förstå varför demokrati är viktigt för att värna de mänskliga rättigheterna.

Med fakta, frågor och ordförklaringar får eleverna en översikt över hur Förintelsen gick till och vägen fram till den. Materialet finns även på lättläst. Till materialet finns två tidslinjer, en faktatext på arabiska, somaliska, engelska och svenska samt en lärarhandledning.

Materialet har en tydlig struktur för att passa elever med olika behov. Det kan även användas som utgångspunkt för vidare diskussioner i klassrummet. 

Materialet vänder sig särskilt till dig som undervisar i 50 poängskurser i historia eller samhällskunskap, på till exempel introduktions- och yrkesprogram på gymnasiet, på folkhögskola eller annan vuxenutbildning. Materialet kan även användas av andra skolformer.

Till det här materialet finns även en faktatext översatt till arabiska, engelska och somaliska. Samma text finns även på svenska. 

Till faktatext om Förintelsen och andra världskriget på flera språk.

Till materialet

I det här materialet får du lära dig om hur Förintelsen gick till och vägen fram till den.

Till materialet

Till materialet på lättläst

I det här materialet får du lära dig om hur Förintelsen gick till och vägen fram till den. Texterna i materialet är på lättläst svenska.

Till materialet på lättläst

Tidslinjer

Här hittar du en tidslinje över händelser i Europa 1919-1948 och en tidslinje över händelser i Sverige 1928-1945.

Tidslinjer

Lärarhandledning

Här hittar du mer information om materialet och hur det kan användas.

Lärarhandledning