Lättläst: Förintelsen och andra världskriget

Den här texten har 11 avsnitt
om Förintelsen och andra världskriget.

I början av varje avsnitt får du veta:

  • Vad avsnittet handlar om
  • Varför du behöver ha kunskap om detta
  • Nyckelord, alltså vilka ord som är viktiga i texten
  • En fråga om texten som du ska kunna svara på efter att ha läst texten.