Del 3: Vägen till försoning

Att döma de skyldiga och skipa rättvisa efter ett folkmord är en svår utmaning. Ännu svårare är det att fortsätta med ett vanligt liv, att gå vidare sida vid sida. Idag finns det flera mer eller mindre permanenta domstolar som arbetar med att ställa skyldiga för brott mot mänskligheten, folkmord med mera inför rätta. Kan man någonsin förlåta och försonas med dem som man anser är de skyldiga?'


Övningar

Är det viktigt att de ytterst ansvariga, de politiska och militära ledarna, för krigsförbrytelser straffas och i så fall varför?

Spel: I skuggan av ett krig

Spel som behandlar olika aspekter i en fiktiv konflikt mellan två grupper i landet Kishestan. Spelen syftar till att eleverna aktivt får reflektera kring komplexa frågeställningar.
Spel: I skuggan av ett krig - prologen Spel: I skuggan av ett krig - Iriaz Spel: I skuggan av ett krig - Kazor

Texter: Vägen till försoning

Här hittar du texter om försoning, identifieringsarbete av offren i Srebrenica, internationella domstolen i Haag, fakta om åtalade personer, Sidas arbete.
Vägen till försoning