Demokrati pågår

Demokrati pågår är ett digitalt klassrumsmaterial för åk 4-6. Med hjälp av materialet kan du jobba med att stärka förståelsen för demokratins värden och förutsättningar samt förmågan till att bidra i ett demokratiskt samtal hos dina elever.

Materialet är uppdelat i tre teman: ”Om demokrati”, ”Historiska perspektiv” och ”Demokratiska samtal”. I varje tema finns två övningar som du kan göra tillsammans med dina elever. Till varje övning finns förslag på lektionsupplägg och ytterligare faktaunderlag till dig som lärare. På startsidan finns även en kort animerad film om demokrati.

Klassrumsmaterialet Demokrati pågår är utarbetat efter den workshop som hålls i utställningen med samma namn.

Filmen om demokrati från det digitala klassrumsmaterialet.

Till Demokrati pågår

Instruktioner till dig som lärare och övningar att dela med eleverna (öppnas i nytt fönster).

Till Demokrati pågår

Om klassrumsmaterialet

Läs mer om vad klassrumsmaterialet "Demokrati pågår" innehåller.

Om klassrumsmaterialet