Att arbeta med fördomar i klassrummet

Det här materialet innehåller övningar som du som lärare kan använda tillsammans med elever och deltagare i klassrummet. Övningarna är tänkta att vara ett underlag för samtal om fördomar. Varje övning tar inte mer än en lektion och flera är betydligt kortare.

Syftet med materialet är att ge lärare verktyg för att prata om fördomar och vad som kan ligga bakom dem, samt synliggöra vad som kan vara problematiskt med fördomar. Övningarna är till för att eleverna och deltagarna ska förstå var fördomar kommer ifrån och hur man kan diskutera och problematisera dem. Övningarna är även tänkta att utmana elevers egna fördomar och ta reda på mer om varifrån de kommer.

Samtal före och efter övningarna är viktigt och kan öka kunskapen och insikten om fördomar.

Materialet har en tydlig struktur för att passa elever med olika behov. Det kan även användas som utgångspunkt för vidare diskussioner i klassrummet. 

Materialet vänder sig särskilt till dig som undervisar på gymnasiet, på folkhögskola eller annan vuxenutbildning.

Till materialet

Ett material om fördomar med övningar som du som lärare kan använda tillsammans med dina elever och deltagare i klassrummet.

Till materialet

Arbetsblad

Tre arbetsblad för elever med övningar för samtal om fördomar.

Arbetsblad