Lättläst: Antiziganism i historien och idag

Det här är en faktatext i fem avsnitt med frågor till varje avsnitt. Texten handlar om romer och antiziganism, som betyder fördomar och hat mot romer. Historiska kunskaper är viktigt för att förstå dagens antiziganism.

I början av varje avsnitt får du veta:

• Vad avsnittet handlar om
• Varför du behöver känna till det
• Vilka viktiga begrepp som ingår 
• Vilken fråga du ska få diskutera i slutet av avsnittet