Ett romskt vittnesmål från Förintelsen

Den romska flickan Else Schmidt från Hamburg var fosterbarn hos Emil Matula och hans fru. När Else var åtta år gammal hämtades hon i sitt hem och deporterades våren 1944 tillsammans med andra romer till Auschwitz-Birkenau.

En ung kvinna som hette Wanda hjälpte Else att överleva i lägret, medan fosterfadern försökte få de tyska myndigheterna att frige hans dotter. Han lyckades till slut och Else fördes sommaren 1944 från Auschwitz till Ravensbruck där hon frigavs.