ALLA MÄNNISKOR!

OM RÄTTIGHETER OCH LIKA VÄRDE

Klassrumsmaterialet Alla människor! är till för lärare och elever i årskurs 4-6 som vill arbeta med mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, fördjupat och med ett historiskt perspektiv.

Materialet består av en introduktionsfilm, en radioteater, diskussionsfrågor samt ett interaktivt verktyg där eleverna kan skapa kollage runt citat på temat.

Eleverna får på ett lättförståeligt, spännande och pedagogiskt sätt konkretisera vad de behöver lära sig om mänskliga rättigheter enligt skolans styrdokument.

Till klassrumsmaterialet

Här hittar du klassrumsmaterialet och handledningar för dig som lärare.

Till klassrumsmaterialet

Workshop hos oss

Alla människor! finns också som en utställning med delvis samma innehåll som klassrumsmaterialet. Tanken är att man antingen arbetar med klassrumsmaterialet eller besöker en workshop i utställningen.

Workshop hos oss