Varför Karelen?

Karelen består av det smala gränslandet norr om nuvarande St. Petersburg, då kallat Leningrad, som sträcker sig upp till Norra Ishavet. Detta landområde hade förstörts under de långvariga strider som ledde till det ryska tsarväldets fall. Sovjetunionen satsade stort på att bygga upp det igen och var därför beroende av den importerade arbetskraften.

Regionen var tänkt att bli ett mönstersamhälle, ett socialismens skyltfönster mot omvärlden. Ansvarig för uppbyggandet var den finlandssvenske socialisten Edvard Gylling som bjudits dit av Lenin.

Kartläggningen av sovjetemigranternas öde

För ca 20 000 finländare och ett okänt antal svenskar slutade engagemanget i Karelen med avrättning eller slavarbete i det så kallade Gulag, det gigantiska systemet av koncentrationsläger som fanns över hela Sovjetunionen. Många mördades av den hemliga polisen NKVD-KGB.

I Finland kartlades denna emigration på 1990-talet, i Sverige saknas det liknande forskning på ämnet och därför är den svenska omfattningen osäker. Vid journalisten Kaa Enebergs senare genomgång av svenska, finska och ryska arkiv har det dock framkommit att antalet svenska emigranter uppgick till flera hundra.

Berättelserna är nedtecknade av journalisten Kaa Engberg 2006. Texter är redigerade 2013.