Kalendariet

oktober 2022

06
oktober
2022
Digitalt

Lärarfortbildning: Sverige och Förintelsen

Forum för levande historia bjuder in verksamma lärare till en digital kurs om Sverige och Förintelsen. I kursen varvas teori med test av klassrumsmaterial samt egna undersökande uppgfiter. Kursen består av fyra olika delmoment med två digitala träffar den 6 och 20 oktober 2022. Se beskrivning och program nedan. Kursen är kostnadsfri. 

För vem?

Kursen vänder sig till verksamma lärare som undervisar om Sveriges 1900-talshistoria, på högstadiet, gymnasiet eller inom vuxenutbildningen.

Deltagare som genomgått samtliga kursmoment får ett kursintyg.

10
oktober
2022
Distans, internat, fältstudier

Högskolekurs: Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser

Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och Forum för levande historia erbjuder återigen uppdragskursen: PDG692 Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser, 7,5 högskolepoäng. 

Kursen behandlar exkursionspedagogiskt arbete kring Förintelsens minnesplatser. En av utgångspunkterna i kursen är att skapa didaktiska redskap för att kunna öka barns och ungas medvetenhet och förståelse av historien och av sin egen samtid för att stärka skolors och institutioners demokratiuppdrag.

13
oktober
2022
Kalmar

Programkväll: Ett vitt skepp kommer lastat

Välkommen till en programkväll om Kalmar och Europas förföljda judar. Före och under andra världskriget arbetade den judiska församlingen i Kalmar med att försöka hjälpa Europas judar undan nazisternas förföljelser. Och vid krigsslutet inrättades ett beredskapssjukhus i staden för att ta emot överlevande från koncentrations- och förintelselägren som anlände med de så kallade vita skeppen eller båtarna.

18
oktober
2022
Stockholm

Lärarfortbildning: Islamofobi i historien och idag

Välkommen till en fortbildning för lärare om islamofobi. Du får fördjupad kunskap om islamofobi samt konkreta verktyg i arbetet för en mer inkluderande skola. Hör forskaren Mattias Gardells föreläsning Islamofobi då och nu och ta del av ett panelsamtal om islamofobiska attityder bland skolelever och unga vuxna. Du får även möjlighet att diskutera utmaningar med att undervisa om och bemöta rasism. Se program nedan.

Du kan delta fysiskt på plats på Saturnus Konferens i Stockholm eller digitalt via Zoom.

Fortbildningen är kostnadsfri.

18
oktober
2022
Digitalt

Lärarfortbildning: Islamofobi i historien och idag

Välkommen till en fortbildning för lärare om islamofobi. Du får fördjupad kunskap om islamofobi samt konkreta verktyg i arbetet för en mer inkluderande skola. Hör forskaren Mattias Gardells föreläsning Islamofobi då och nu och ta del av ett panelsamtal om islamofobiska attityder bland skolelever och unga vuxna. Du får även möjlighet att diskutera utmaningar med att undervisa om och bemöta rasism. Se program nedan.

Du kan delta digitalt via Zoom eller fysiskt på plats på Saturnus Konferens i Stockholm. 

Fortbildningen är kostnadsfri.

november 2022

08
november
2022
Digitalt

Lärarfortbildning: (O)mänskligt - om synen på människan då och nu

En digital fortbildning om hur du kan undervisa om rasbiologins historia och den vetenskapliga rasismens framväxt. Författaren och journalisten Ola Larsmo föreläser om rasbiologins rötter och vi presenterar vårt nya klassrumsmaterial (O)mänskligt, som lanseras under hösten. I materialet lyfter vi frågor om rasbiologi, rashygien och hur rastänkande påverkat samhället och människors liv. Materialet innehåller texter, källövningar, film och personberättelser att använda i din undervisning. Se program nedan.

Fortbildningen är kostnadsfri.

11
november
2022
Digitalt

Värdebaserat ledarskap: Att arbeta med mänskliga rättigheter i förskola och skola

Vad innebär principen om alla människors lika värde i ditt arbete som skolledare? Välkommen till en föreläsning med efterföljande samtal där du får kunskap, inspiration och möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Se program nedan.

Vi lever i en tid av polarisering och instabilitet. Att grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter ska genomsyra utbildningen i förskola och skola är högaktuella frågor.

17
november
2022
Digitalt

Fortbildning: Antisemitiska konspirationsteorier - hur ser de ut och hur kan de bemötas?

Antisemitism är ett allvarligt problem så väl i Sverige som i Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen mot judar ökat.

I samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) anordnar Forum för levande historia en fortbildning för att stärka kunskapen hos yrkesgrupper som når unga utanför skolan. Vilka är de historiska och nutida antisemitiska konspirationsteorierna? Hur sprids de och hur kan de bemötas?

22
november
2022
Digitalt

Lärarfortbildning: Antisemitism i debatten om Israel och Palestina

Välkommen till en digital fortbildning med syfte att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om antisemitism historiskt och i dag, med särskilt fokus på antisemitism i debatten om Israel-Palestinakonflikten. Vad utmärker den antisemitism som uttrycks i sammanhang som rör Israel? När går kritik mot Israel över till antisemitism? Hur kan du som lärare bemöta detta i klassrummet?

december 2022

07
december
2022
Digitalt

Forumträff: Statens arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Denna forumträff handlar bland annat om afrofobiska hatbrott, om rasism i digitala miljöer och om den rasideologiska miljön i Sverige. Vi får också träffa företrädare för det nya institutet för mänskliga rättigheter och höra om institutets roll i arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter i Sverige.