Till innehåll

Fortbildning: Identifiera och dekonstruera antisemitism i text och bild

Välkommen till en fortbildning med forskaren Monika Hübscher där du som lärare får pedagogiskt stöd för att hantera ämnen som antisemitism i klassrummet. Bild: Skotthål i fasaden på synagogan i Oslo efter att den attackerats 2006. Foto: Knut Falch, NTB/TT

Datum: 

tisdag 7 november -tisdag 7 november

Tid: 

13:00 - 16:00

Plats: 

Digitalt

Kategorier: 

  • För skola

Välkommen till en fortbildning med forskaren Monika Hübscher där du som lärare får pedagogiskt stöd för att hantera ämnen som antisemitism i klassrummet.

I fortbildningen ingår en workshop som består av arbete med case, samt kunskapspass om hur nazistisk terminologi oavsiktligt används i både vardagliga samtal och i utbildningsmaterial. Workshoppen utgår från exempel och intervjuer med skolungdomar.

Under workshoppen får du möjlighet att diskutera och analysera svenska exempel på bilder och texter. Du får stöd att identifiera och dekonstruera antisemitiskt innehåll som oavsiktligt används i undervisningen.

Fortbildningen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom. Monika Hübscher är engelsktalande.

Arrangeras av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia.

För vem?

Fortbildningen vänder sig till verksamma lärare på högstadiet, gymnasiet, folkhögskolan eller annan vuxenutbildning.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 2 november.

Sista anmälningsdag har passerat.

Upptäck fler evenemang