Till innehåll

Webbinarium: Hur påverkar konflikten mellan Israel – Hamas antisemitismen i Sverige?

Välkommen till ett webbinarium om antisemitismen och hur vi kan motverka antisemitiska eller konspiratoriska uttryck.

Datum: 

fredag 12 april -fredag 12 april

Tid: 

13:00 - 16:00

Plats: 

Digitalt

Kategorier: 

  • Kompetensutveckling

Antisemitism är ett allvarligt problem både i Sverige, Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen på judar ökat efter den 7 oktober. Judar bosatta i Sverige vittnar om rädslan för att öppet visa sin religionstillhörighet. Situationen har försämrats efter Hamas attack mot Israel i oktober. Många judar lever med oro för att bli trakasserade eller hotade. Många kan uppleva att antisemitism är svårt att bemöta och att det efter den 7 oktober ofta leder till konfliktfyllda situationer.

Center mot våldsbejakande extremism, Forum för levande historia och Segerstedtinstitutet bjuder därför in till ett webbinarium för yrkesverksamma som i sitt arbete kan komma i kontakt med antisemitiska uttryck. Syftet är att öka kunskapen om antisemitism och öka möjligheten att känna igen och bemöta antisemitiska och konspiratoriska påståenden.

För vem?

Webbinariet är för dig som till exempel arbetar som kommunal VBE-samordnare, arbetar inom polisen, socialtjänsten, skolan, psykiatrin, biblioteken eller med unga på fritiden.

Anmälan

Du anmäler dig på den här sidan. Sista anmälningsdag är 10 april. Mejl med länk till webbinariet och program skickas ut ett par dagar innan.

Upptäck fler evenemang