Till innehåll

Värdebaserat ledarskap: Yttrandefrihet i förskola och skola

Hur kan du som skolledare skapa förutsättningar för ett fritt demokratiskt samtal och samtidigt motverka yttranden som skadar eller kränker? Välkommen till två föreläsningar om yttrandefrihet med efterföljande samtal där du får kunskap, inspiration och möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter.

Datum: 

fredag 21 april -fredag 21 april

Tid: 

09:00 - 12:00

Plats: 

Digitalt på Zoom

Ett av förskolans och skolans viktigaste uppdrag är att utveckla demokratisk kompetens hos barn och unga. En grundsten för detta är yttrandefrihet och ett fritt åsiktsutbyte. Men får man säga vad som helst?

Dessa frågor står i fokus för föreläsningarna där vi möter experter på yttrandefrihet och skoljuridik, bland annat Gavan Titley, professor i mediestudier vid Maynooth University och ledande forskare inom yttrandefrihet.

Fortbildningen består av två föreläsningar och arrangeras av Forum för levande historia och Skolverket. Det är den fjärde delen i en serie som riktar sig till rektorer och skolledare vid förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Föreläsningarna är kostnadsfria och hålls digitalt via Zoom. En av föreläsningarna och efterföljande samtal hålls på engelska.

För vem?

Fortbildningen vänder sig till rektorer och skolledare vid förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Föreläsare

Victoria Enkvist är docent i konstitutionell rätt och lektor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning rör bland annat mänskliga rättigheter i teori och praktik, skolan och dess demokratiuppdrag samt elevers fri- och rättigheter, i synnerhet frågor som rör religionsfrihet och yttrandefrihet. Enkvist är lärare på rektorsprogrammet vid Uppsala universitet.

Anna Gustafsson är adjunkt i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Hennes forskning är främst inriktad mot frågor angående kränkande behandling i skolan, disciplinära åtgärder samt elevers fri- och rättigheter. Gustafsson är verksam som lärare på rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet.

Gavan Titley är professor i mediestudier vid Maynooth universitet och docent vid Helsingfors universitet. Han är en ledande forskare inom yttrandefrihet, och har under de senaste åren bland annat publicerat After Charlie Hebdo: Terror, Racism, Free Speech (2017) och Is Free Speech Racist? (2020). Titley arbetar för närvarande på en ny bok med titeln ”What is Free Speech for?”.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret längst ner på den här sidan. Sista anmälningsdag är 17 april.

Länk till Zoom skickas ut via mejl dagen innan till de som är anmälda.

Sista anmälningsdag har passerat.

Foto: Maskot/TT

Upptäck fler evenemang