Värdebaserat ledarskap: Tema rasism

måndag 6 december 2021, kl. 9:00 till kl. 12:30 - Digitalt

Skolverket och Forum för levande historia bjuder in till en förmiddag för dig som leder arbetet i förskola och skola.

Att stärka demokrati och mänskliga rättigheter ska genomsyra hela utbildningen inom förskola och skola. Skolverket och Forum för levande historia gör nu en gemensam satsning på dessa frågor. Under denna förmiddag får du som leder arbetet i förskolan och skolan lyssna till Emma Arneback och Jan Jämte, forskare från Örebro universitet, som föreläser om hur rasism kan komma till uttryck i pedagogisk verksamhet. I föreläsningen beskrivs förskolans och skolans uppdrag att hantera problemen och hur detta arbete kan bedrivas. Under föreläsningen presenteras en bred palett av arbetssätt för att motverka rasism, från strukturkritiska till individorienterade perspektiv. Skolverket och Forum för levande historia kommer att presentera aktuella material inom temat. 

Föreläsningen är kostnadsfri och genomförs digitalt via Teams.

För vem?

För rektorer och skolledare med motsvarande ledningsfunktion.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk

Sista anmälningsdag är 3 december.

Om de medverkande

Emma Arneback är lektor i pedagogik och har en bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap och historia. I sin forskning intresserar hon sig för värdefrågor i olika utbildningskontexter, med ett specifikt fokus på rasism och antirasism i skolan.

Jan Jämte är doktor i statsvetenskap och lektor i samhällskunskap vid Örebro universitet, med en bakgrund som journalist och gymnasielärare i samhällskunskap och mediekunskap. Han har forskat om olika former av arbete för att motverka rasism, både i det civila samhället och inom skolan.

Program

9.00­-9.05 Välkomnande och inledning, Forum för levande historia och Skolverket

9.05-9.25 Presentation: Våra resurser för att stärka och utveckla skolornas arbete för att motverka hot mot demokratin och mänskliga rättigheter, Forum för levande historia
Titta gärna i förväg på Forum för levande historias material för skolan: https://www.levandehistoria.se/klassrummet

9.25-9.30 Kort paus

9.30-12.00 (inkl.paus) Föreläsning: Rasism i pedagogisk verksamhet – upptäcka, förstå och agera, Emma Arneback, Örebro universitet och Jan Jämte, Örebro universitet

12.00­-12.05 Kort paus

12.05­-12.25 Presentation: Våra resurser för att stärka och utveckla skolornas arbete för demokrati och mänskliga rättigheter
Timmy Larsson och Johanna Löfdahl, Skolverket.
Titta gärna i förväg på Skolverkets stödmaterial: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/...

12.25-12.30 Avslutning och utvärdering

Vid frågor kontakta:

madelene.persson@levandehistoria.se

 

Forum för levande historias logotyp i svart

 

 

 

Tid och plats

När: måndag 6 december 2021, kl. 9:00 till kl. 12:30
Var: Digitalt
För vem: Skolledare