Värdebaserat ledarskap: Tema människovärde i teori och praktik

onsdag 4 maj 2022, kl. 9:00 till kl. 12:00 - Digitalt

Skolverket och Forum för levande historia bjuder in till en förmiddag för dig som leder arbetet i förskola och skola. Grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter ska genomsyra utbildningen i förskola och skola. Men vad innebär en sådan princip som den om alla människors lika värde för dig som skolledare?

Vid denna fortbildning får du som leder arbetet i förskolan och skolan fördjupa dig i denna fråga med stöd av teoretiska perspektiv och i gruppdiskussioner. Under förmiddagen medverkar Elena Namli, professor i etik vid Uppsala universitet. Hon kommer att resonera om innebörden av principen om alla människors lika värde och hur den kan konkretiseras i praktiken. Detta följs av gruppdiskussioner där du tillsammans med andra skolledare får möjlighet att diskutera praktiknära exempel och utmaningar.

Fortbildningen är kostnadsfri och genomförs digitalt via Teams.

Vid frågor om fortbildningen kontakta johanna.lofdahl@skolverket.se

För vem?

Fortbildningen vänder sig till rektorer och skolledare med motsvarande ledningsfunktion.

Anmälan

Anmälan görs via formuläret längst ner på denna sida. Sista anmälningsdag är 2 maj.

Medverkande

Elena Namli är professor i etik vid Uppsala universitet.

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.

Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö

Program

8.45 - Incheckning på Teams och teknisk genomgång vid behov

9.00 - Inledning av Forum för levande historia och Skolverket

9.05 - På gång på myndigheterna: Uppdrag om demokratistärkande insatser för att motverka antisemitism och andra former av rasism, Madelene Persson, Forum för levande historia

9.15 - Föreläsning: ” Människovärdesprincipen – dess innebörd och praktiska implikationer”, Elena Namli, Uppsala universitet

9.45 - Paus

10.00 - Föreläsning forts.

10.30 - Paus

10.40 - Gruppdiskussioner, Timmy Larsson och Johanna Löfdahl, Skolverket

11.20 - Paus

11.30 - Uppföljning av gruppdiskussioner, Elena Namli, Uppsala universitet och Madelene Persson, Forum för levande historia

11.55 - Avslutning, Skolverket och Forum för levande historia 

12.00 - Programmet är slut

Tid och plats

När: onsdag 4 maj 2022, kl. 9:00 till kl. 12:00
Var: Digitalt
För vem: För rektorer och skolledare med motsvarande ledningsfunktion

Sista anmälningsdag har passerat och det går därför inte längre att anmäla sig till evenemanget