Till innehåll

Värdebaserat ledarskap: Demokratistärkande insatser i skolan och folkbildningen

Välkommen till en fortbildning för skolledare om demokratistärkande insatser i skolan med presentation av Demokratistegen – en modell för systematiskt arbete med demokrati i skola och folkbildning.

Datum: 

onsdag 18 oktober -onsdag 18 oktober

Tid: 

09:00 - 12:00

Plats: 

Digitalt på Zoom

Kategorier: 

  • För skola

Är det möjligt att lära sig demokrati? Vad kännetecknar en utbildning som stärker demokratin?

Skolväsendet och folkbildningen i Sverige har ett framskrivet demokratiuppdrag. Men det finns olika sätt att tolka demokratiuppdraget och hur det ska omsättas i praktiken.

Just nu pågår arbetet med att utveckla Demokratistegen - en modell som skolor och folkhögskolor ska kunna använda för att planera och genomföra arbetet med demokrati i hela verksamheten.

Demokratistegen tas fram gemensamt av Forum för levande historia och Skolverket på uppdrag av regeringen. Utvecklingsarbetet har pågått sedan 2022 och planen är att modellen ska göras tillgänglig för verksamheter i slutet av 2023.

Hugo Wester, undervisningsråd och insatsansvarig vid Skolverket och Pontus Wallin, projektledare vid Forum för levande historia, presenterar Demokratistegen. Presentationen följs av ett öppet samtal där deltagare får möjlighet att ställa frågor, diskutera konkreta problem och bidra med egna erfarenheter.

Pontus Wallin presenterar också resultaten från Skolforskningsinstitutets rapport Att lära demokrati – lärares arbetssätt i fokus. En systematisk forskningssammanställning om vilka arbetssätt i undervisningen som främjar elevers demokratilärande.

Arrangeras av Skolverket och Forum för levande historia. Denna fortbildning är den femte i en serie som riktar sig till rektorer och skolledare vid förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och folkbildning.

Fortbildningen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom.

För vem?

Fortbildningen vänder sig till rektorer och skolledare vid förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Medverkande

Johanna Löfdahl är undervisningsråd på Skolverket.

Daniel Strand är projektledare på Forum för levande historia.

Pontus Wallin är projektledare på Forum för levande historia och arbetar med att utveckla ett demokratistärkande verktyg för skolan.

Hugo Wester är undervisningsråd på Skolverket och arbetar med att utveckla ett demokratistärkande verktyg för skolan.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 13 oktober.

Länk till Zoom skickas ut via mejl dagen innan till de som är anmälda.

Sista anmälningsdag har passerat.

Foto: Unsplash

Upptäck fler evenemang