Vägen framåt- pandemin och de mänskliga rättigheterna

onsdag 27 oktober 2021, kl. 9:00 till kl. 16:00 - Digitalt på nätet

En digital konferens om coronakrisens följder för jämlikhet och mänskliga rättigheter. Experter inom civilsamhället, forskningen och offentlig sektor ger olika perspektiv på nulägesbilden och vilka insatser som krävs för att reparera skador och förebygga uppkomsten av nya. Betoningen ligger på regionala och lokala förhållanden.

Arrangörer

Konferensens mål och innehåll har utarbetats av en arbetsgrupp med företrädare från svenska Röda korset, Fonden för mänskliga rättigheter, Huddinge kommun, Malmö stad, Forum för levande historia, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter.

För vem?

Konferensen vänder sig till dig som är verksam inom civilsamhället, forskningen, näringslivet eller offentlig sektor på regional och lokal nivå.

Anmälan

Anmälan görs via Länsstyrelsen Jönköpings webbplats.
Klicka här för mer information och anmälan.

Sista anmälningsdag är 13 oktober.

Preliminärt program

09:00 - Konferensen startar

09:30 - Olika anföranden, perspektiv och samtal kring lägesbilden

12:15 - Lunchpaus

13:00 - Olika anföranden, perspektiv och samtal kring insatser

15:30 - Vägen framåt

16:00 - Avslutning

Medverkande

Arbetet med att färdigställa medverkande pågår, följande är klara:

Morten Kjaerum, direktör, Raoul Wallenberginstitutet
Elena Namli, professor i teologi, Uppsala universitet
Caroline Källner, överintendent (t.f.), Forum för levande historia
Charlotta Göller, folkrättsrådgivare, Fonden för mänskliga rättigheter
Niklas Nordgren, beredskapsdirektör, Länsstyrelsen
Kitimbwa Sabuni, projektledare, Vidga normen
Lena Edring, utredare, Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor

Konferensen kommer att skrivtolkas. Länk skickas ut till anmälda cirka en vecka innan.

 

Tid och plats

När: onsdag 27 oktober 2021, kl. 9:00 till kl. 16:00
Var: Digitalt på nätet
För vem: För dig som är verksam inom civilsamhället, forskningen, näringslivet eller offentlig sektor på regional och lokal nivå.