Kalendariet

juni 2022

22
juni
2022
Stockholm

Guidad visning av "Familjen som försvann"

Välkommen på guidad visning av utställningen "Familjen som försvann", baserad på författaren och illustratören Joanna Rubin Drangers sökande efter sin judiska familjs gömda historia.

18
juni
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

17
juni
2022
Oslo och Voksenåsen
16
juni
2022
Digitalt

Antisemitiska konspirationsteorier - hur ser de ut och hur kan de bemötas?

Antisemitism är ett allvarligt problem både i Sverige, Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen på judar ökat.

I samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) bjuder Forum för levande historia in till en fortbildning som syftar till att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om historiska och nutida antisemitiska konspirationsteorier och mytbildningar. Vilka är de? Hur sprids de? Hur kan de bemötas?

15
juni
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

15
juni
2022
Stockholm

Guidad visning av "Familjen som försvann"

Välkommen på guidad visning av utställningen "Familjen som försvann", baserad på författaren och illustratören Joanna Rubin Drangers sökande efter sin judiska familjs gömda historia.

08
juni
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

08
juni
2022
Stockholm

Guidad visning av "Familjen som försvann"

Välkommen på guidad visning av utställningen "Familjen som försvann", baserad på författaren och illustratören Joanna Rubin Drangers sökande efter sin judiska familjs gömda historia.

04
juni
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

01
juni
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

maj 2022

25
maj
2022
Stockholm och digitalt

Min okända historia

Tecknarna och författarna Mats Jonsson och Joanna Rubin Dranger samtalar utifrån sina böcker ”När vi var samer” och ”Ihågkom oss till liv”. Var med på plats eller digitalt.

25
maj
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

21
maj
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

18
maj
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

17
maj
2022
Digitalt

Forumträff: Statens arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

14
maj
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

11
maj
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

11
maj
2022
Stockholm

Guidad visning av "Familjen som försvann"

Välkommen på guidad visning av utställningen "Familjen som försvann", baserad på författaren och illustratören Joanna Rubin Drangers sökande efter sin judiska familjs gömda historia.

07
maj
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

04
maj
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

04
maj
2022
Stockholm

Guidad visning av "Familjen som försvann"

Välkommen på guidad visning av utställningen "Familjen som försvann", baserad på författaren och illustratören Joanna Rubin Drangers sökande efter sin judiska familjs gömda historia.

04
maj
2022
Digitalt

Värdebaserat ledarskap: Tema människovärde i teori och praktik

Skolverket och Forum för levande historia bjuder in till en förmiddag för dig som leder arbetet i förskola och skola. Grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter ska genomsyra utbildningen i förskola och skola. Men vad innebär en sådan princip som den om alla människors lika värde för dig som skolledare?

02
maj
2022
Digitalt

Seminarium: Souvenirs from the crime scene - Dealing with perpetrator photographs

Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) bjuder in till en digital fortbildning med föreläsare från Yad Vashem.

Seminariet handlar om riskerna med att använda förövares fotografier.

april 2022

27
april
2022
Stockholm

Guidad visning av "Familjen som försvann"

Välkommen på guidad visning av utställningen "Familjen som försvann", baserad på författaren och illustratören Joanna Rubin Drangers sökande efter sin judiska familjs gömda historia.

25
april
2022
Digitalt

Seminarium: There is nothing more tragic than my people's fate - the Holocaust of USSR Jewry

Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) bjuder in till en digital fortbildning med föreläsare från Yad Vashem. 

Seminariet handlar om folkmordet på judar i Sovjetunionen under andra världskriget.

20
april
2022
Stockholm och digitalt

Ihågkom oss till liv. Om personligt minnesarbete

Möt Joanna Rubin Dranger, Rebecka Katz Thor och Tomas Kertész i ett samtal om att minnas Förintelsens offer.

07
april
2022
Stockholm

Lärarfortbildning: Sverige och Förintelsen

Välkommen till en lärarfortbildning om Sverige och Förintelsen.Vad visste vi i Sverige egentligen om Nazitysklands folkmord på judar och romer och övergrepp mot andra folkgrupper? 

Denna fråga är utgångspunkt för fortbildningen och utställningen som visas på Forum för levande historia under läsåret 2021–2022. Minnet och förståelsen av Sveriges agerande i samband med Förintelsen förändras över tid och präglar vår svenska självbild på olika sätt. De många berättelserna ger en komplex och ofta motsägelsefull bild av Sverige.

mars 2022

31
mars
2022
Digitalt

Livesänd prisceremoni: Per Anger-priset 2022

Välkommen till prisceremonin för 2022 års Per Anger-pris, regeringens pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Årets pristagare är Anabela Lemos från Moçambique.

29
mars
2022
Stockholm och digitalt

Samtal med årets Per Anger-pristagare Anabela Lemos

We Effect bjuder in till ett samtal med vinnaren av Per Anger-priset 2022. För första gången går priset till en miljöförsvarare. Hör Anabela Lemos berätta om sitt liv och livsfarliga arbete för klimatet, miljön och alla människors lika rättigheter i Moçambique.

Per Anger-priset är regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Forum för levande historia har i uppdrag att årligen dela ut priset. Årets pristagare har nominerats av biståndsorganisationen We Effect.

22
mars
2022
Stockholm

Lärarkväll

LÄRARKVÄLL

Denna historiska lärarkväll i Gamla stan i Stockholm inleds på Forum för levande historia och fortsätter sedan efter en kortare stadsvandring på Judiska museet. Du får bland annat ta del av guidade visningar av våra utställningar om Sverige och Förintelsen samt det judiska kulturarvet genom den svenska historien.

Lärarkvällen är öppen för alla lärare på högstadiet, gymnasiet och vuxenundervisning. Det kommer att bjudas på frukt, godis och wraps/smörgåsar samt dryck.

 

16
mars
2022
Digitalt

Digital samtalskväll: Putins historia

Välkommen till en digital samtalskväll om hur vi kan förstå historieskrivningens roll i kriget i Ukraina med historikerna Klas-Göran Karlsson och Per Anders Rudling samt Barbara Törnquist-Plewa, professor i Öst- och Centraleuropastudier. Moderator är vetenskapsjournalisten Tobias Svanelid.

15
mars
2022
Stockholm och digitalt

Frukostseminarium: Demokratifrämjande arbete - Goda exempel

Välkommen till ett frukostseminarium där vi diskuterar hur ett demokratifrämjande arbete kan eller bör bedrivas, dilemman som uppstår och vilka pedagogiska redskap som fungerar för olika målgrupper. Du kan vara med digitalt eller på plats. 

15
mars
2022
Stockholm och digitalt

Demokratin 100 år – en framtidsdag

Kommittén Demokrati 100 års stora demokratidag för att samla kunskap, erfarenheter och framtidsspaningar kring demokratin i Sverige, EU och internationellt. 

En framtidsdag med Sveriges främsta demokratiaktörer från myndigheter, civilsamhället, universitet och högskolor liksom regioner, kommuner och politiska företrädare. Konferensen äger rum fysiskt på Kulturhuset i Stockholm och digitalt.

12
mars
2022
Stockholm

Vernissage: Familjen som försvann

Välkommen på vernissage för utställningen ”Familjen som försvann” av författaren och illustratören Joanna Rubin Dranger. 

I "Familjen som försvann" berättar hon om sin judiska familjs gömda historia. I berättelsen vävs internationella och lokala skeenden samman med de personliga, före, under och efter kriget - och sedan av Joanna (barnbarnet) i nuet, när hon får reda på allt hon inte vetat.

09
mars
2022
Digitalt

Lärarfortbildning: Demokrati pågår

Välkommen till en digital lärarfortbildning om vad demokrati innebär och vilka byggstenar som behövs för ett demokratiskt samtal. Fortbildningen arrangeras av Forum för levande historia och Hallands kulturhistoriska museum.

Målet för fortbildningen är att ge stöd och underlag, väcka idéer, visa resurser och lyfta arbetssätt som kan användas i klassrummet. Den ger också möjlighet till erfarenhetsutbyte lärare emellan gällande undervisning om demokrati för elever i årskurs 4 - 6.

Fortbildningen genomförs digitalt via Zoom.

februari 2022

21
februari
2022
Digitalt

Digital distanskurs: Historiebruk och nationalism ( FULLBOKAD)

KURSEN ÄR FULLBOKAD. 

Digital kurs om historiebruk och nationalism för lärare som undervisar på grundskolans senare årskurser, gymnasiet och vuxenutbildningen. Kursen ger bland annat verktyg för att ta svåra samtal i klassrummet där olika historieskrivningar står emot varandra.

09
februari
2022
Digitalt

Forumträff: Arbete mot rasism

Inställd på grund av sjukdom

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Årets första forumträff 2022 handlar bland annat om jämställdhetsperspektiv på rasism samt om det rasbiologiska institutets inrättande för 100 år sedan. Vilka avtryck lämnade institutet och den tidens vetenskapliga syn på "ras" i det samhälle som skulle komma? Se program nedan.

januari 2022

28
januari
2022
Digitalt
27
januari
2022
Stockholm och digitalt

É Romani Glinda bjuder in till minnesstund i Hedvig Eleonora kyrka

É Romani Glinda bjuder in till minnesstund i Hedvig Eleonora kyrka. OBS eventet genomförs med begränsad publik på plats samt livestreamas.

Den 27 januari 1945 befriades fångarna i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau av Röda armén. Därför manifesterar vi Förintelsens minnesdag, en internationell minnesdag för Förintelsens offer. Minnesdagen är till för att vi aldrig ska glömma nazisternas offer och för att stödja alla de som kämpar mot intolerans, främlingsfientlighet, rasism, antisemitism och antiziganism.

27
januari
2022
Stockholm och digitalt

Förintelsens minnesdag: Ceremoni

25
januari
2022
Digitalt

Utopins pris och ideologins betydelse

Digitalt seminarium med historikern Johann Chapoutot, om hur ideologier formar samhällen och historiska skeenden, med anledning av Förintelsens minnesdag.

Varje år bjuder vi in en internationell gäst som håller tal under minnesceremonin, denna gång är det den franske historikern Johann Chapoutot. Detta seminarium handlar om frågan om hur det obegripliga kunde ske, utifrån Chapoutots forskning om nazisternas utopiska ideologi före och under andra världskriget och Förintelsen.

december 2021

08
december
2021
Digitalt

Forumträff: Rasism och ojämlikhet på bostads- och arbetsmarknaden

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Årets fjärde forumträff handlar bland annat om diskriminering på bostadsmarknaden, om etnisk och socioekonomisk segregation samt om ny kunskap om rasism i arbetslivet. Se program nedan.

Forumträffen genomförs digitalt via Zoom. Länk till träffen skickas ut till de som är anmälda när det närmar sig.

06
december
2021
Digitalt

Värdebaserat ledarskap: Tema rasism

Skolverket och Forum för levande historia bjuder in till en förmiddag för dig som leder arbetet i förskola och skola.

01
december
2021
Digitalt

Från Förintelsen till Borås

En samtalskväll om minnen, föremål och berättelser - live från Textilmuseet. Var med och följ livesändningen via Facebook-eventet här, eller här på hemsidan.

november 2021

18
november
2021
Digitalt

Fortbildning: Antiziganism i historien och i dag

Välkommen till en digital fortbildning om antiziganism i historien och i dag, som behandlar antiziganism i ett historiskt perspektiv och ger dig en teoretisk fördjupning kring begreppet. I ett panelsamtal kommer vi bland annat prata om antiziganism i samhället i dag med särskilt fokus på romska ungdomars erfarenheter av utsatthet, samt hur detta kan bemötas och hanteras i skolan.

Fortbildningen består av kunskapspass, panelsamtal samt workshop och genomförs digitalt via Zoom.

17
november
2021
Digitalt

Janusz Korczak - Barnkonventionens föregångare

Välkommen till ett digitalt seminarium om Janusz Korczak, Barnkonventionens föregångare – En humanist 100 år före sin tid

17
november
2021
Digitalt

Frukostseminarium: Historisk rättvisa

Välkommen till ett digitalt frukostseminarium där vi diskuterar de bärande tankarna bakom historisk rättvisa. Kan historisk rättvisa uppnås, och i så fall hur?

16
november
2021
Digitalt

Fortbildning: Vad, Varför och Hur undervisa om Förintelsen – Nya perspektiv

Forum för levande historia och Skolverket bjuder in till ett digitalt halvdagsseminarium den 16 november.

Seminariet är en uppföljning på den fortbildning som genomfördes den 2 november. Vi har fortfarande några platser kvar och öppnar därför upp för fler intresserade att ta del av seminariet.

Fortbildningstillfälle 2: Digitalt seminarium den 16 november kl. 13.00-16.00.

Föreläsning och workshop genomförs på engelska.

oktober 2021

27
oktober
2021
Digitalt på nätet

Vägen framåt- pandemin och de mänskliga rättigheterna

En digital konferens om coronakrisens följder för jämlikhet och mänskliga rättigheter. Experter inom civilsamhället, forskningen och offentlig sektor ger olika perspektiv på nulägesbilden och vilka insatser som krävs för att reparera skador och förebygga uppkomsten av nya. Betoningen ligger på regionala och lokala förhållanden.

21
oktober
2021
Digitalt

Lärarfortbildning: Svåra frågor i klassrummet

Välkommen till en lärarfortbildning om hur antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta” kan bemötas.

20
oktober
2021
Digitalt

Lärarfortbildning: Demokrati pågår

Välkommen att delta på en digital lärarfortbildning om vad demokrati innebär och vilka byggstenar som behövs för ett demokratiskt samtal. 

Syfte är att väcka idéer, visa resurser och lyfta arbetssätt som kan användas i klassrummet. Ta del av och bidra till erfarenhetsutbyte lärare emellan av undervisning om demokrati för elever i årskurs 4 - 6.

12
oktober
2021
Malmö

Skolbesök: Vi berättar om Förintelsen

I en omfattande berättarinsats får elever ta del av ett personligt vittnesmål från Förintelsen i samband med att Förintelsen och antisemitism diskuteras nationellt och internationellt. Ett tillfälle att motverka antisemitiska strömningar och att prata om alla människors lika värde.

I oktober gör Berättargruppen Förintelsens efterlevande i Malmö-Lund, EDUT- Vittnesmål från Förintelsen i Göteborg och Västra Götalandsregionen och föreningen Zikaron en gemensam berättarinsats.

11
oktober
2021
Digitalt

Panelsamtal: Hur ska vi förstå antisemitism i Sverige idag?

Välkommen till ett panelsamtal som syftar till att bidra till en samlad bild av hur man ska förstå antisemitismen i Sverige idag, utifrån forskningsunderlag och kunskapsläge, samt diskutera eventuella kunskapsluckor på området.

11
oktober
2021
Malmö

Skolbesök: Vi berättar om Förintelsen

I en omfattande berättarinsats får elever ta del av ett personligt vittnesmål från Förintelsen i samband med att Förintelsen och antisemitism diskuteras nationellt och internationellt. Ett tillfälle att motverka antisemitiska strömningar och att prata om alla människors lika värde.

I oktober gör Berättargruppen Förintelsens efterlevande i Malmö-Lund, EDUT- Vittnesmål från Förintelsen i Göteborg och Västra Götalandsregionen och föreningen Zikaron en gemensam berättarinsats.

07
oktober
2021
Digitalt

Fortbildning: Afrofobi i historien och i dag

Under Afrosvenska historieveckan 3-10 oktober arrangerar Forum för levande historia en digital fortbildning om afrofobi och Sveriges del i slavhandeln, för lärare, annan skolpersonal samt offentligt anställda.

Fortbildningen består av kunskapspass, panelsamtal samt workshop och genomförs digitalt via Zoom.

07
oktober
2021
Göteborg

Skolbesök: Vi berättar om Förintelsen

I en omfattande berättarinsats får elever ta del av ett personligt vittnesmål från Förintelsen i samband med att Förintelsen och antisemitism diskuteras nationellt och internationellt. Ett tillfälle att motverka antisemitiska strömningar och att prata om alla människors lika värde.

I oktober gör berättargrupperna EDUT- Vittnesmål från Förintelsen i Göteborg och Västra Götalandsregionen, Berättargruppen Förintelsens efterlevande i Malmö-Lund och föreningen Zikaron en gemensam berättarinsats.

06
oktober
2021
Göteborg

Skolbesök: Vi berättar om Förintelsen

I en omfattande berättarinsats får elever ta del av ett personligt vittnesmål från Förintelsen i samband med att Förintelsen och antisemitism diskuteras nationellt och internationellt. Ett tillfälle att motverka antisemitiska strömningar och att prata om alla människors lika värde.

I oktober gör berättargrupperna EDUT- Vittnesmål från Förintelsen i Göteborg och Västra Götalandsregionen, Berättargruppen Förintelsens efterlevande i Malmö-Lund och föreningen Zikaron en gemensam berättarinsats.

september 2021

29
september
2021
Stockholm och digitalt

Samtalskväll: Minnen och föremål - Tre berättelser från Förintelsen

Till Forum för levande historia kommer nu en strid ström av föremål från personer som överlevt Förintelsen, eller vars anhöriga gjort det. Vad är det för föremål och vad berättar de för historia? Johan Landgren, som leder Forum för levande historias arbete med insamling av föremål som ska utgöra samling vid Sveriges museum om Förintelsen, berättar om hur arbetet fortskrider. Medarbetarna Margrit Wettstein, Erik Broberg och Johan Perwe har valt ut var sitt föremål och berättar den fängslande historien som det bär på.

23
september
2021
Digitalt

Lärarfortbildning: Sverige och Förintelsen

Välkommen till en digital lärarfortbildning om Sverige och Förintelsen.

Minnet och förståelsen av Sveriges agerande i samband med Förintelsen förändras över tid och präglar vår svenska självbild på olika sätt. De många berättelserna ger en komplex och ofta motsägelsefull bild av Sverige. Vad visste vi i Sverige egentligen om nazitysklands folkmord på judar och romer och övergrepp mot andra folkgrupper? Denna fråga är utgångspunkten för fortbildningen och den utställning som visas på Forum för levande historia under läsåret 2021–2022.

15
september
2021
Digitalt

Forumträff: Lika rättigheter och möjligheter för barn och unga

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Årets tredje forumträff handlar bland annat om romska barns och ungas utsatthet för antiziganism, om unga hbtqi-personers levnadsvillkor samt om normkritisk pedagogik. Se program nedan.

Forumträffen genomförs digitalt via Zoom. Länk till träffen skickas ut till de som är anmälda när det närmar sig.

13
september
2021
Digitalt

Distanskurs för lärare: Att undervisa om rasism

Rasism är ett omtvistat begrepp och olika människor har skilda förståelser av dess innebörd. I skolan kan det uppstå utmanande situationer när olika föreställningar om rasism diskuteras och behandlas. 

11
september
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

08
september
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

04
september
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940-talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag 13:00 (vandringen tar ca 1,5 timme).

02
september
2021
Digitalt

Antisemitism i debatten om Israel och Palestina - hur uttrycks det och hur kan det bemötas?

Välkommen till en digital fortbildning med syfte att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om antisemitism historiskt och i dag, med särskilt fokus på antisemitism i debatten om Israel-Palestinakonflikten. Vad utmärker den antisemitism som uttrycks i sammanhang som rör Israel? När går kritik mot Israel över till antisemitism? Hur kan du som lärare bemöta detta i klassrummet?

01
september
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Fullbokad.

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940-talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30 (vandringen tar ca 1,5 timme).

01
september
2021
Oslo

Kurs i Oslo om Förintelsen i Norge under andra världskriget

Tyvärr är denna fortbildning fullbokad, så även reservlistan. Välkommen att ta del i någon av våra andra fortbildningar som du hittar här.

På grund av coronaviruset är kursen framflyttad, ett nytt datum kommer bestämmas så snart när läget runt pandemin tillåter. Du som sedan tidigare har fått information om att du är antagen eller uppsatt på reservlista behåller din plats, och kommer via mejl få besked om när nytt datum bestämts. 

augusti 2021

31
augusti
2021
Digitalt

Seminarium: Vilket utrymme har skolan att genomföra sitt demokratiska uppdrag?

Välkommen till ett digitalt seminarium om vilket utrymme som finns för skolan att genomföra sitt demokratiska uppdrag.

28
augusti
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördagar kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

25
augusti
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940-talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30 (vandringen tar ca 1,5 timme).

21
augusti
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördagar kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

18
augusti
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940-talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30 (vandringen tar ca 1,5 timme).

14
augusti
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Fullbokad.

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördagar kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

11
augusti
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Fullbokad.

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940-talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30 (vandringen tar ca 1,5 timme).

07
augusti
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördagar kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

04
augusti
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940-talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30 (vandringen tar ca 1,5 timme).

juli 2021

31
juli
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördagar kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

28
juli
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940-talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30 (vandringen tar ca 1,5 timme).

24
juli
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Fullbokad.

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördagar kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

17
juli
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Fullbokad.

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördagar kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

14
juli
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Fullbokad.

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940-talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30 (vandringen tar ca 1,5 timme).

10
juli
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Fullbokad.

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördagar kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

07
juli
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Fullbokad.

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940-talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30 (vandringen tar ca 1,5 timme).

03
juli
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördagar kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

juni 2021

30
juni
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdagar kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

23
juni
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdagar kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

19
juni
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördagar kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

16
juni
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdagar kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

12
juni
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördagar kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

10
juni
2021
Digitalt

Forumträff: Antisemitism och islamofobi i dag

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Årets andra forumträff handlar bland annat om vilka likheter och skillnader som finns mellan antisemitism och islamofobi.

Medverkar gör bland andra idéhistorikern Henrik Bachner och representanter från Brottsförebyggande rådet (Brå) och Myndigheten för stöd till trossamfund. Se program nedan.

09
juni
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

05
juni
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

1 plats kvar!

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

 

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördagar kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

03
juni
2021
Digitalt

Antisemitiska konspirationsteorier - hur ser de ut och hur kan de bemötas?

Antisemitism är ett allvarligt problem i Sverige, Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen på judar ökat.

Välkommen till en digital fortbildningsdag med syfte att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om såväl historiska som nutida antisemitiska konspirationsteorier och mytbildningar. Vilka är de? Hur sprids de? Hur kan de bemötas?

03
juni
2021
Digitalt

Frukostseminarium: Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige

Välkommen till ett digitalt frukostseminarium om den nya rapporten Antisemitism i Sverige. En jämförelse av attityder och föreställningar 2005 och 2020.

Förekomsten av antisemitism i samhället är ett allvarligt problem. För att öka kunskaperna och bidra till en samlad bild av det aktuella läget har Forum för levande historia genomfört en attitydundersökning som visar hur antisemitiska föreställningar och attityder utvecklats sedan 2005.

Rapporten offentliggörs i början av juni.

02
juni
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

1 plats kvar

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940-talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30 (vandringen tar ca 1,5 timme).

01
juni
2021
Stockholm

Antisemitismen i Sverige

Den 1 juni klockan 09.00-09.30 presenteras en ny rapport som har undersökt hur antisemitiska föreställningar och attityder i Sverige har utvecklats över tid.

Länk till SVT Forum som direktsänder pressträffen 

maj 2021

29
maj
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Fullbokat.

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

26
maj
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

22
maj
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

19
maj
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

15
maj
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

12
maj
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

12
maj
2021
Digitalt

Frukostseminarium: Antiziganism i historien och i dag

Hur kan kunskap om diskrimineringen mot romer i historien bidra till och vara en viktig utgångspunkt för arbetet med att förbättra situationen för romer i dag?

Ett digitalt panelsamtal om hur romers situation i dag hänger ihop med den diskriminering som romer under lång tid utsatts för i Sverige.

08
maj
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

05
maj
2021
Digitalt

Samtalskväll: Vid gränsen. Sverige och flykten undan Förintelsen

Vid landets gränser mötte Sverige judar på flykt undan nazisternas terror. Denna samtalskväll handlar om hur det var att komma som flykting till Sverige och vad som skedde vid gränsen, om gränsbevakning och flyktingpolitik.

05
maj
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

april 2021

27
april
2021
Digitalt

Fortbildning med Yad Vashem: om judiskt motstånd under Förintelsen

Välkommen till en digital fortbildning med föreläsare från Yad Vashem om själsligt och beväpnat motstånd under Förintelsen. Fortbildningen inkluderar även en virituell guidning av museet Yad Vashem. 

Yad Vashem är en israelisk myndighet, monument, arkiv, forskningscentrum och utbildningsinstitution för hågkomst av Förintelsens offer och hjältar.

21
april
2021
Digitalt

Prisceremoni: Per Anger-priset 2021

Per Anger-priset är regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Priset delas ut årligen av Forum för levande historia.

I år tilldelas priset den sydafrikanske människorättsaktivisten S’bu Innocent Zikode.

Digital livesänd prisceremoni där årets pristagare tar emot sitt pris av kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Konferencier är Marika Griehsel, tidigare SVT:s korrespondent i Afrika i 15 år.

21
april
2021
Digitalt

Lärarfortbildning: Svåra frågor i klassrummet

Den här fortbildningen är fullbokad. Men håll utkik i höst, så kör vi fortbildningen igen.

Välkommen till en lärarfortbildning om hur antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta” kan bemötas.

20
april
2021
Digitalt

Lärarfortbildning: Demokrati pågår

Välkommen att delta på en fortbildning om vad demokrati innebär och vilka byggstenar som behövs för ett demokratiskt samtal. Syfte är att väcka idéer, visa resurser och lyfta arbetssätt som kan användas i klassrummet. Ta del av och bidra till erfarenhetsutbyte lärare emellan av undervisning om demokrati för elever i årskurs 4 - 6.

mars 2021

25
mars
2021
Digitalt

Lärarfortbildning om åskådarens passivitet och ansvar

Välkommen till den digitala lärarfortbildningen Spelar roll - om åskådarens passivitet och ansvar.

Överallt finns åskådarna. De som ser på utan att ingripa mot våld och orättvisor, i vardagssituationer och i krig. Ända sedan de första bilderna från koncentrationslägren nådde ut 1945 har människor frågat: Hur var det möjligt? Vilka var alla de som stod bredvid och lät det ske? Om de hade agerat annorlunda, vad hade hänt då?

Ett samarbete mellan Forum för levande historia och Jamtli.

24
mars
2021
Digitalt

Samtalskväll: En svensk kibbutz i Förintelsens skugga

Sommaren 1939 anländer sextio judiska ungdomar från Tyskland till Hälsingegården utanför Falun där de ska lära sig jordbruk som ett steg mot sina drömmars mål, en kibbutz i det blivande Israel. Kriget bryter ut och de blir kvar i Sverige medan livet för familjer, släkt och vänner i Tyskland blir allt svårare.

18
mars
2021
Digitalt

Propaganda – risk för påverkan

Välkommen till digital fortbildningsdag

Propaganda – risk för påverkan. Lyssna till en föreläsning om propaganda, faktaresistens och kritiskt tänkande, ta del av pedagogiska utgångspunkter och byt erfarenheter med andra lärare. Detta är en fortbildning i samarbete mellan Forum för levande historia och Regionmuseet i Skåne.

Tid och plats: 18 mars kl. 15.30- 18.00 - Digitalt på Zoom. Inbjudningslänk skickas ut dagen innan till de som anmält sig. 

17
mars
2021
Digitalt

Frukostseminarium: Rasism mot samer i historien och idag

Det finns en nationell självbild i Sverige om att samers utsatthet hör till historien. Denna självbild utmanas dock allt oftare både inom kultur och politik såväl som inom forskningen. Samtidigt är okunskapen fortsatt utbredd om samisk kultur och historia, vilket i sin tur skapar hinder för arbetet mot fördomar och rasism mot samer.

15
mars
2021
Digitalt

Webbfortbildning: Historiebruk och nationalism

Kursen är fullbokad. För reservlista kontakta mia.taikon@levandehistoria.se.

Forum för levande historia erbjuder en distanskurs med fokus på historiebruk och nationalism. Kursen pågår mellan den 15 mars – 28 april 2021.

februari 2021

11
februari
2021
Digitalt på nätet

Forumträff: Vad är rasism?

Inom ramarna för det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott erbjuder Forum för levande historia träffar som är en blandning av erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 

Årets första forumträff handlar bland annat om forskningens respektive allmänhetens förståelse av vad rasism är och hur rasismens utveckling i Sverige kan undersökas. Se program nedan.

Forumträffarna vänder sig till anställda vid statliga myndigheter.

10
februari
2021
Stockholm

Samtal på Folk och Kultur 2021: Demokrati pågår

Kan en utställning för barn bidra till att stärka demokratin? Och hur kan vi inkludera barns perspektiv i utvecklande av verksamhet - för att främja arbetet med demokrati?

Ta del av ett samtal om att producera en utställning och workshop tillsammans med målgruppen elever i åldrarna 9-12 år. Medverkande: Åsa Thunström, pedagog och projektledare för utställningen Demokrati pågår och Meriam Chatty, projektledare och fil.dr i statskunskap, i samtal med Bodil Sundén, Forum för levande historia.

09
februari
2021
Stockholm

Fortbildning om antisemitism med föreläsningar från Yad Vashem

Välkommen till en digital fortbildning med föreläsare från Yad Vashem om antisemitism historiskt och idag.

Yad Vashem är en israelisk myndighet, monument, arkiv och forskningscentrum för hågkomst av Förintelsens offer och hjältar. Yad Vashem är också en ledande utbildningsinstitution.

Fortbildningen är ett samarbete mellan Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, Svenska kommittén mot antisemitism och Forum för levande historia.

januari 2021

27
januari
2021
Digitalt

Julie Lindahl om Förintelsens minnesdag

Vi minns det som inte får glömmas och berättar historier om det som dolts. Demokratifrukosten ordnas i samarbete mellan #ViMåstePrata och Forum för levande historia. Föreläsning av författaren Julie Lindahl. Video med Hédi Fried. Musik av Adolphson & Falk.
Här kan du anmäla dig till demokratifrukosten.

Program:
David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden, ger en introduktion till årets arbete med #ViMåstePrata.

25
januari
2021
Digitalt

Panelsamtal: Våldtäkt i krig - ett billigt och långtidsverkande vapen

Sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikt har förekommit sedan urminnes tider. Det sexuella våldet är ett sätt att utöva makt och förnedra motståndaren, men det är också ett billigt och långtidsverkande vapen. Hur kan vi stötta kvinnor i att prata om sina upplevelser av sexuellt våld i krig och konflikt?

I samband med Förintelsens minnesdag bjuder vi och Kvinna till kvinna in er att titta på detta panelsamtal om sexuellt våld och dess förödande konsekvenser.
Samtalet förs på engelska.

Deltagare:

december 2020

09
december
2020
Digitalt på nätet

Frukostseminarium: Vittnesmål från Förintelsens överlevande 1939–2020

Välkommen till ett digitalt frukostseminarium där vi diskuterar rapporten om hur vittnesmål från Förintelsens överlevande definierats, samlats in och använts under perioden 1939–2020. 

08
december
2020
Digitalt på nätet

Forumträff om arbete mot rasism

Inom ramarna för det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott erbjuder Forum för levande historia träffar som är en blandning av erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 

Forumträffarna vänder sig till anställda vid statliga myndigheter.

Denna forumträff handlar bland annat om antisemitism i digitala miljöer samt om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar. Se program nedan.

Forumträffen genomförs digitalt via Teams. Länk till träffen skickas ut i samband med anmälningsbekräftelsen.

november 2020

26
november
2020
Digitalt på nätet

Antisemitism i dag – hur ser den ut, var finns den och hur kan den bemötas?

Välkommen på en lärarfortbildning om antisemitism i dag. Denna fortbildningen riktar sig främst till lärare i och omkring Umeå/Skellefteå-regionen men lärare i andra delar av landet är också vällkomna att anmäla sig.

Om datumet inte passar, är ni välkomna att boka in er på något av de andra tillfällena:

19
november
2020
Digitalt på nätet

Fortbildning om rasism

Forum för levande historia har i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om rasism i historien och i dag för yrkesgrupper som i sin verksamhet arbetar med frågor som rör rasism, eller som i sin myndighetsutövning eller publika verksamhet möter personer som utsätts för rasism.

Denna digitala fortbildning erbjuds till offentligt anställda och består av kunskapspass varvat med gruppsamtal och reflektion. Se program nedan.

19
november
2020
Digitalt på nätet

Antisemitism i dag – hur ser den ut, var finns den och hur kan den bemötas?

Detnna fortbildning är inställd på grund av för få anmälda. Anmäl dig i stället till samma fortbildning den 26 november. Se länk nedan.
Välkommen på en lärarfortbildning om antisemitism i dag. Denna fortbildningen riktar sig främst till lärare i och omkring Sundsvallsregionen men lärare i andra delar av landet är också vällkomna att anmäla sig.

Om datumet inte passar, är ni välkomna att boka in er på något av de andra tillfällena:

17
november
2020
Digitalt på nätet

Antisemitism i dag – hur ser den ut, var finns den och hur kan den bemötas?

Välkommen till en digital lärarfortbildning om antisemitism i dag. Denna fortbildningen riktar sig främst till lärare i och omkring Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå, men lärare i andra delar av landet är också välkomna att anmäla sig.

Om datumet inte passar, är ni välkomna att boka in er på något av de andra tillfällena:

12
november
2020
Digitalt på nätet

Kompetensutvecklingsdag: Demokrati i konkurrens med alternativa fakta

Välkommen till en kompetensutvecklingsdag för att tillsammans reflektera över skolans arbete med frågor som rör olika antidemokratiska företeelser.

Många lärare vittnar om att undervisning idag ställer andra krav än för bara några år sedan. I konkurrens med alternativa fakta och olika konspirationsteorier ska skolan tillhandahålla kunskaper och värden som bygger på vetenskap och en demokratisk grund.

10
november
2020
Digitalt på nätet

Radikalnationalism, konspirationsteorier och antisemitism då och nu

Den 10 november 2020 arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism i samverkan med Forum för levande historia ett digitalt seminarium med syftet att fördjupa kunskapen och diskussionen om auktoritära strömningar, konspirationsteorier och antisemitism då och nu – och förstärka arbetet mot antidemokratiska, antijudiska och rasistiska idéer och yttringar.

03
november
2020
Digitalt på nätet

Lärarfortbildning: Yttrandefrihetens gränser

I samarbete med Västerbottens museum erbjuder nu Forum för levande historia dig som arbetar som lärare i årskurs 7-9 eller på gymnasiet en digital fortbildning om yttrandefrihet och demokrati.

oktober 2020

29
oktober
2020
Stockholm

Kreativ workshop för barn 9 - 12 år

Demokrati pågår även på höstlovet!

Välkomna till en intressant och kreativ workshop där vi kommer att prata om demokrati, rättvisa och vilka byggstenar som är viktiga för ett demokratiskt samtal.

Varje deltagare kommer att få skapa sitt eget konstverk utifrån temat.

28
oktober
2020
Stockholm

Kreativ workshop för barn 9 - 12 år!

Demokrati pågår även på höstlovet!

Välkomna till en intressant och kreativ workshop där vi kommer att prata om demokrati, rättvisa och vilka byggstenar som är viktiga för ett demokratiskt samtal.

Varje deltagare kommer att få skapa sitt eget konstverk utifrån temat.

27
oktober
2020
Stockholm

Kreativ workshop för barn 9 - 12 år

Demokrati pågår även på höstlovet!

Välkomna till en intressant och kreativ workshop där vi kommer att prata om demokrati, rättvisa och vilka byggstenar som är viktiga för ett demokratiskt samtal.

Varje deltagare kommer att få skapa sitt eget konstverk utifrån temat.

26
oktober
2020
Digitalt på nätet

Fortbildningsdag: Demokrati pågår

Denna fortbildning är tyvärr inställd och i stället flyttad till i början av 2021. Mer information om anmälan kommer.

Fortbildningen Demokrati pågår, tar sin utgångpunkt i de frågor som diskuteras i Forum för levande historias utställning med samma namn. Vad innebär demokrati? Hur har den uppstått, och hur håller man som lärare ett samtal med elever i mellanstadieåldern om demokrati?

21
oktober
2020
Digitalt på nätet

Fortbildning i hbtqi-kompetens

Forum för levande historia har i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om rasism och liknande former av fientlighet i historien och i dag. Nu erbjuder vi en digital fortbildning i grundläggande hbtqikompetens med fördjupning kring homofobi, bifobi och transfobi.

Fortbildningen vänder sig till anställda i offentlig verksamhet och består av kunskapspass varvat med gruppsamtal om verksamhetsnära case.

15
oktober
2020
Digitalt på nätet

Per Anger-priset ceremoni

 

Välkommen att följa prisceremonin för 2020 års Per Anger-pris, regeringens pris för mänskliga rättigheter och demokrati. I år går priset till Intisar Al-Amyal från Irak. Hon synliggör mäns våld mot kvinnor, barnäktenskap och hedersmord. Hon uppmärksammar akuta behov hos kvinnor och flickor som är offer för IS våld och tortyr. Trots hat och allvarliga hot, har hon i 20 år kämpat för förändring för mänskliga rättigheter.

15
oktober
2020
Digitalt på nätet

Lärarfortbildning: Att skola demokrater: en stor uppgift med liten tid

Välkommen till en digital lärarfortbildning om att undervisa om grundläggande demokratiska
värderingar.

september 2020

30
september
2020
Digitalt på nätet

Kunskapsdag om rasism

En digital konferens för offentligt anställda med syfte att höja kunskapen om rasism, dess olika uttryck och orsaker samt visa exempel på hur offentliga aktörer kan arbeta för att motverka och förebygga rasism.

Du kommer att få lyssna till experter och föreläsare inom området som ger dig kunskap, inspiration och konkreta verktyg.

Kunskapsdagen är kostnadsfri och vänder sig till chefer och medarbetare på såväl operativ som strategisk nivå i offentlig verksamhet. 

14
september
2020
Distans

Kompetensutveckling på nätet hösten 2020: Att undervisa om rasism

Forum för levande historia erbjuder distanskursen Att undervisa om rasism. Kursen pågår mellan 14 september– 2 november.

I dagens samhälle pågår en polariserad debatt och olika händelser med rasistiska förtecken. Detta kan skapa diskussioner i klassrummet som läraren måste förhålla sig till.

augusti 2020

12
augusti
2020
Malmö med omnejd

Lärarfortbildning till utställningen Speaking memories

Onsdagen den 12 augusti bjuder vi in lärare i Malmö till en halv fortbildningsdag om Förintelsens historia, antisemitism och mänskliga rättigheter. Under fortbildningen diskuterar vi hur man som pedagog kan skapa utbyten och stärka undervisningen om dessa frågor.

Syftet är att stärka pedagoger genom att skapa rum för utbyten, erfarenheter och kompetensutvecklande verktyg i arbetet för mänskliga rättigheter och mot antisemitismen - för en gemensam hållbar framtid.

12
augusti
2020
Malmö med omnejd

Lärarfortbildning till utställningen Speaking memories

Onsdagen den 12 augusti bjuder vi in lärare i Malmö till en halv fortbildningsdag om Förintelsens historia, antisemitism och mänskliga rättigheter. Under fortbildningen diskuterar vi hur man som pedagog kan skapa utbyten och stärka undervisningen om dessa frågor.

Syftet är att stärka pedagoger genom att skapa rum för utbyten, erfarenheter och kompetensutvecklande verktyg i arbetet för mänskliga rättigheter och mot antisemitismen - för en gemensam hållbar framtid.
 

01
augusti
2020
Malmö med omnejd

Överlevandes barn och barnbarn fortsätter berätta Fullbokat

Den 21-22/10 kan du som är lärare i Malmö med omnejd boka in en berättarsession med ett barn eller barnbarn till en person som överlevt Förintelsen.Tyvärr är alla tider nu uppbokade.

juni 2020

03
juni
2020
Livesänds på nätet

maj 2020

20
maj
2020
Distans

Kursanmälan till Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser

Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och Forum för levande historia erbjuder återigen uppdragskursen: PDG692 Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser,
7,5 högskolepoäng. 

Kursen behandlar exkursionspedagogiskt arbete kring Förintelsens minnesplatser. En av utgångspunkterna i kursen är att skapa didaktiska redskap för att kunna öka barns och ungas medvetenhet och förståelse av historien och av sin egen samtid för att stärka skolors och institutioners demokratiuppdrag.

april 2020

mars 2020

30
mars
2020
Borås

OBS INSTÄLLT Lärarfortbildning: Bildberättande och konsten att läsa bilder

Välkommen till lärarfortbildningen: Bildberättande och konsten att läsa bilder. 

Dagens samhälle bygger på kommunikation och det snabbaste sättet att kommunicera är via bilder. Ändå talar vi sällan om tolkning av bild, om bildtraditioner och bildbudskap. 

Under 2019/2020 genomför Läsrörelsen därför det landsomfattande projektet BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder i samarbete med många olika aktörer.

Kostnad: 750 kr inklusive lunch och fika. Studentpris 400 kr – mot leg.

Frågor kontakta info@lasrorelsen.nu

09
mars
2020
Lund

Lärarfortbildning: Bildberättande och konsten att läsa bilder

Välkommen till lärarfortbildningen: Bildberättande och konsten att läsa bilder. 

Dagens samhälle bygger på kommunikation och det snabbaste sättet att kommunicera är via bilder. Ändå talar vi sällan om tolkning av bild, om bildtraditioner och bildbudskap. 

Under 2019/2020 genomför Läsrörelsen därför det landsomfattande projektet BILDBERÄTTANDE och konsten att läsa bilder i samarbete med många olika aktörer.

Kostnad: 750 kr inklusive lunch och fika. Studentpris 400 kr – mot leg.

Frågor kontakta info@lasrorelsen.nu

februari 2020

22
februari
2020
Stockholm

Guided tours of two exhibitions

Welcome to join guided tours in two of our exhibitions.


It is called Freedom of Speech

This exhibition is about the importance of letting more than one person speak, but also the difficulties that come with it.

The tour is held in English at 3 pm and takes about 25 minutes.


I came alone – Jewish refugee children in Sweden

This exhibition tells the story of the 500 Jewish refugee children who were rescued from Nazi Germany to Sweden 1938-1939. Includes unique documents such as photos and letters.

22
februari
2020
Stockholm

Guidade visningar i två utställningar

Välkommen på guidade visningar i två av våra utställningar.


Yttrandefrihetens gränser

Utställningen handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Läs mer om utställningen här.

Visningen hålls på svenska klockan 14.00 och är cirka 25 minuter lång.

15
februari
2020
Stockholm

Guided tours of two exhibitions

Welcome to join guided tours in two of our exhibitions.


It is called Freedom of Speech

This exhibition is about the importance of letting more than one person speak, but also the difficulties that come with it.

The tour is held in English at 3 pm and takes about 25 minutes.


I came alone – Jewish refugee children in Sweden

This exhibition tells the story of the 500 Jewish refugee children who were rescued from Nazi Germany to Sweden 1938-1939. Includes unique documents such as photos and letters.

15
februari
2020
Stockholm

Guidade visningar i två utställningar

Välkommen på visningar i två av våra utställningar.


Yttrandefrihetens gränser

Utställningen handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Läs mer om utställningen här.

Visningen hålls på svenska klockan 14.00 och är cirka 25 minuter lång.

januari 2020

22
januari
2020
Kalmar

Fortbildning: Antisemitism i dag - hur ser den ut, var finns den och hur kan den bemötas?

Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) bjuder in till fortbildning i Kalmar ons. 22 januari kl. 9.00 - 15.00.

Målgrupp: Fortbildningsdagen riktar sig i första hand till lärare och annan skolpersonal, fritidspedagoger med flera, men är även öppen för andra intresserade.

17
januari
2020
Borlänge

Fortbildning: Antisemitism i dag - hur ser den ut, var finns den och hur kan den bemötas?

Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) bjuder in till fortbildning i Borlänge fre. 17 januari kl. 9.00 - 15.00.

Målgrupp: Fortbildningsdagen riktar sig i första hand till lärare och annan skolpersonal, fritidspedagoger med flera, men är även öppen för andra intresserade.

16
januari
2020
Gävle

Fortbildning: antisemitism i dag – hur ser den ut, var finns den och hur kan den bemötas?

Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) bjuder in till fortbildning i Gävle tors. 16 januari kl. 9.00 - 15.00.

Målgrupp: Fortbildningsdagen riktar sig i första hand till lärare och annan skolpersonal, fritidspedagoger med flera, men är även öppen för andra intresserade.

december 2019

11
december
2019
Stockholm

Samtalskväll: Grumlighetens retorik - så påverkar språket demokratin

Hur påverkar språkbruket i det offentliga samtalet oss och vår demokrati? Den tysk-judiske språkvetaren Victor Klemperer (1881–1960) kartlade med risk för sitt eget liv nazisternas och Nazitysklands språk.

november 2019

28
november
2019
Stockholm

Programkväll: Övergrepp och folkmord under det Osmanska riket 1915-1916

Välkommen till programkvällen Övergrepp och folkmord under det Osmanska riket 1915 - 1916.

Under programkvällen deltar vår internationella gäst Dr. Ümit Kurt, därför hålls programmet på engelska. Hur ser kunskaperna om detta folkmord ut i Sverige? Vilka likheter finns det mellan förnekelse av det här folkmordet jämfört med förnekelsen av Förintelsen? Det är några av kvällens frågor.
Alla är välkomna men föranmälan krävs. Fri entré! 

OM FÖRELÄSARNA

13
november
2019
Stockholm

Samtalskväll: Ska man tala med extremister?

Yttrandefriheten försvarar rätten att göra sig hörd och att bli publicerad även när de åsikter som framförs är oförenliga med vårt samhälles grundläggande värderingar. Men betyder det att alla åsikter ska få ta plats i det offentliga samtalet? Att till exempel bjuda in extremister till samtal, som skett på flera håll den senaste tiden, kan det vara ett sätt att värna och utveckla det öppna samhället?

07
november
2019
Stockholm

Frukostseminarium: Kommunismens fall 1989

Välkommen till ett samtal om de kommunistiska regimernas fall i Centraleuropa!

Seminariet utgår från en ny antologi om de kommunistiska regimernas fall i Centraleuropa, med fokus på Tyskland, Polen och Ungern. Samtalet kommer även att gå in på situationen i dessa länder i dag. Antologin offentliggörs samma dag som frukostseminariet.

oktober 2019

26
oktober
2019
Stockholm

Fortbildning och exkursionsresa: Förintelsens romska minnesplatser i Polen

Välkommen till fortbildning för att studera folkmordet på romer under Förintelsen, 26 - 30 oktober 2019

Fortbildningen består av ett förseminarium  i Stockholm och en resa till romska minnesplatser i Polen och riktar sig till lärare och representanter för romska föreningar.

15
oktober
2019
Stockholm

Seminarium med Dina och Jovan Rajs

Dina och Jovan Rajs överlevde Förintelsen som barn och har sedan många år besökt skolor runt om i Sverige och berättat om sina upplevelser, i syfte att bekämpa rasism, antisemitism och främlingsfientlighet. Möt dem i ett samtal med Ingrid Lomfors, historiker och överintendent på Forum för levande historia. 

Seminariet äger rum i samband med konserten Café Terezín på Konserthuset i Stockholm, 15 oktober. Fri entré, men biljett till samma dags konsert kl 19.00 krävs.

14
oktober
2019
Stockholm

Samtalskväll: Kvinna och journalist med livet som insats.

Den afghanska journalisten Najwa Alimi tilldelas årets Per Anger-pris, svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati, för sin kamp för yttrandefrihet och kvinnors rättigheter.

07
oktober
2019
Stockholm

Programkväll: Vikten av vittnesmål

- med anledning av nyutgivning av Elie Wiesels Natten 

Författaren och människorättsaktivisten Elie Wiesel tilldelades Nobels fredspris 1986. I sin bok Natten skildrar Elie Wiesel hur han, tillsammans med sin familj och resten av den judiska befolkningen i den ungerska staden Sighet, deporterades till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau.

Med anledning av att boken ges ut på nytt efter tre decennier arrangerar Forum för levande historia och Bookmark förlag en programkväll om Natten, Elie Wiesel och vikten av det personliga och litterära vittnesmålet.

02
oktober
2019
Stockholm

Samtalskväll: Nätet och demokratin, hot eller möjlighet?

Genom sociala medier finns möjligheten att blixtsnabbt skapa genomslag för allt från idéer till protester. Samtidigt kan nätet vara ett hot när det gäller hot, hat och rasism. Hur påverkar nätet demokratin?

september 2019

19
september
2019
Stockholm

Frukostseminarium: Är skolan verkligen demokratifrämjande?

Välkommen till ett frukostseminarium där vi diskuterar innehållet i en ny rapport: vad har skolan för betydelse för utvecklingen av demokratisk kompetens?

Se video från seminariet i efterhand

09
september
2019
Stockholm

Kompetensutveckling på nätet hösten 2019: Att undervisa om rasism

Forum för levande historia erbjuder distanskursen Att undervisa om rasism. Kursen kommer att erbjudas två gånger under hösten. Denna omgång av kursen pågår mellan 9 september– 22 oktober 2019.

I dagens samhälle pågår en polariserad debatt och olika händelser med rasistiska förtecken. Detta kan skapa diskussioner i klassrummet som läraren måste förhålla sig till.

maj 2019

april 2019

24
april
2019
Stockholm

Samtalskväll: När samtalen tystnar

Yttrandefrihet är grundläggande för demokratin, men var går gränserna? Ett samtal om att uttrycka åsikter och om vilket samtalsklimat vi skapar tillsammans. När ställs yttrandefriheten på prov och vad kan vi lära oss av tidigare tillfällen då den kolliderat med andra friheter?

mars 2019

13
mars
2019
Stockholm

Samtalskväll: När vi ställs mot dom

Demokrati betyder folkstyre. Hur har begreppet ”folket” använts historiskt och hur vad betyder det idag?  Ett samtal om vilka som inkluderas och exkluderas, om rädslan för ”massorna” och misstron mot ”eliten”. 

Se samtalet i eftehand nedan.

februari 2019

13
februari
2019
Stockholm

Samtalskväll: Hur mår demokratin?

Se samtalet i efterhand

 

FULLBOKAT!!

Ett samtal om demokratins utmaningar och möjligheter i Sverige idag. Vad ser vi för tendenser i omvärlden? Vilka är hoten och hur kan vi dra lärdomar från historien?

Moderator: Sharon Jåma