Kalendariet

januari 2023

27
januari
2023
Stockholm och digitalt

Förintelsens minnesdag - ceremoni

Varmt välkommen att följa minnesceremonin på Förintelsens minnesdag med tal, vittnesmål och musik.
Observera att ceremonin är fullbokad att delta på plats, men går att se live här:

26
januari
2023
Digitalt

Samtal: 30 years after Ordinary Men - what have the world learned from the Holocaust?

Välkommen till ett samtal med historikern Christopher Browning. Det har gått 30 år sedan hans uppmärksammade bok Helt vanliga män gavs ut. Vad har världen lärt sig av Förintelsen sedan dess? 

Samtalet leds av Caroline Källner, avdelningschef vid Forum för levande historia.

december 2022

07
december
2022
Örebro och digitalt

Överlevande och medlöpare, en programkväll om Örebro och Förintelsen

Omkring 250 kvinnliga förintelseöverlevande kom vid andra världskrigets slut till Örebro. På Engelbrektskolan hade ett beredskapssjukhus upprättats. Örebro blev på så sätt direkt berört av Förintelsen. Beredskapssjukhusets läkare Olle Ottander var en av de första i Sverige att vittna om de överlevandes situation och beskriva hur mottagandet gick till. Under andra världskriget fanns också såväl svenska medlöpare som tyska nazister i Örebro. En inte så känd del av Sveriges historia.

07
december
2022
Digitalt

Forumträff: Statens arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Denna forumträff handlar bland annat om afrofobiska hatbrott, om rasism i digitala miljöer och om den rasideologiska miljön i Sverige. Vi får också träffa företrädare för det nya institutet för mänskliga rättigheter och höra om institutets roll i arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter i Sverige.

06
december
2022
Digitalt

Lärarfortbildning: Rasism mot samer i historien och idag

OBS! Uppdaterad information: Fortbildningen ges endast digitalt. Anmälan görs via länken nedan under rubriken Anmälan.

Hur har rasismen mot samer tagit sig uttryck historiskt? På vilket sätt utsätts samiska skolelever för fientlighet i dag? Och hur kan lärare och annan skolpersonal förhindra att rasism mot samer får fäste inom skolvärlden?

06
december
2022
Digitalt

Lärarfortbildning: Rasism mot samer i historien och idag

Hur har rasismen mot samer tagit sig uttryck historiskt? På vilket sätt utsätts samiska skolelever för fientlighet i dag? Och hur kan lärare och annan skolpersonal förhindra att rasism mot samer får fäste inom skolvärlden?

Välkommen till en fortbildning om rasism mot samer. Du får fördjupad kunskap och konkreta verktyg i arbetet för en mer inkluderande skola, samt möjlighet att diskutera utmaningar med att undervisa om och bemöta rasism. Se program nedan.

november 2022

22
november
2022
Digitalt

Lärarfortbildning: Antisemitism i debatten om Israel och Palestina

Välkommen till en digital fortbildning med syfte att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om antisemitism historiskt och i dag, med särskilt fokus på antisemitism i debatten om Israel-Palestinakonflikten. Vad utmärker den antisemitism som uttrycks i sammanhang som rör Israel? När går kritik mot Israel över till antisemitism? Hur kan du som lärare bemöta detta i klassrummet?

17
november
2022
Digitalt

Fortbildning: Antisemitiska konspirationsteorier - hur ser de ut och hur kan de bemötas?

Antisemitism är ett allvarligt problem så väl i Sverige som i Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen mot judar ökat.

I samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) anordnar Forum för levande historia en fortbildning för att stärka kunskapen hos yrkesgrupper som når unga utanför skolan. Vilka är de historiska och nutida antisemitiska konspirationsteorierna? Hur sprids de och hur kan de bemötas?

11
november
2022
Digitalt

Värdebaserat ledarskap: Att arbeta med mänskliga rättigheter i förskola och skola

Vad innebär principen om alla människors lika värde i ditt arbete som skolledare? Välkommen till en föreläsning med efterföljande samtal där du får kunskap, inspiration och möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Se program nedan.

Vi lever i en tid av polarisering och instabilitet. Att grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter ska genomsyra utbildningen i förskola och skola är högaktuella frågor.

10
november
2022
Helsingborg och digitalt

Programkväll: När Förintelsen kom till Helsingborg

När andra världskriget rasade i Europa berördes Helsingborg i högre grad än många andra delar av Sverige. Här gjordes viktiga insatser för flykten över Öresund som räddade tusentals danska judar undan nazisternas förföljelser. Men i Helsingborg fanns också tysk militär stationerad och i sundet passerade tyska fartyg. Vid krigets slut anlände människor från koncentrations och förintelselägrens helveten. De hade nätt och jämnt överlevt, medan 6 miljoner europeiska judar mördats. Hur blev deras liv? Om det handlar denna programkväll. 

08
november
2022
Digitalt

Lärarfortbildning: (O)mänskligt - om synen på människan då och nu

En digital fortbildning om hur du kan undervisa om rasbiologins historia och den vetenskapliga rasismens framväxt. Författaren och journalisten Ola Larsmo föreläser om rasbiologins rötter och vi presenterar vårt nya klassrumsmaterial (O)mänskligt, som lanseras under hösten. I materialet lyfter vi frågor om rasbiologi, rashygien och hur rastänkande påverkat samhället och människors liv. Materialet innehåller texter, källövningar, film och personberättelser att använda i din undervisning. Se program nedan.

Fortbildningen är kostnadsfri.

oktober 2022

18
oktober
2022
Digitalt

Lärarfortbildning: Islamofobi i historien och idag

Välkommen till en fortbildning för lärare om islamofobi. Du får fördjupad kunskap om islamofobi samt konkreta verktyg i arbetet för en mer inkluderande skola. Hör forskaren Mattias Gardells föreläsning Islamofobi då och nu och ta del av ett panelsamtal om islamofobiska attityder bland skolelever och unga vuxna. Du får även möjlighet att diskutera utmaningar med att undervisa om och bemöta rasism. Se program nedan.

Du kan delta digitalt via Zoom eller fysiskt på plats på Saturnus Konferens i Stockholm. 

Fortbildningen är kostnadsfri.

18
oktober
2022
Stockholm

Lärarfortbildning: Islamofobi i historien och idag

Välkommen till en fortbildning för lärare om islamofobi. Du får fördjupad kunskap om islamofobi samt konkreta verktyg i arbetet för en mer inkluderande skola. Hör forskaren Mattias Gardells föreläsning Islamofobi då och nu och ta del av ett panelsamtal om islamofobiska attityder bland skolelever och unga vuxna. Du får även möjlighet att diskutera utmaningar med att undervisa om och bemöta rasism. Se program nedan.

Du kan delta fysiskt på plats på Saturnus Konferens i Stockholm eller digitalt via Zoom.

Fortbildningen är kostnadsfri.

13
oktober
2022
Kalmar

Programkväll: Ett vitt skepp kommer lastat

Välkommen till en programkväll om Kalmar och Europas förföljda judar. Före och under andra världskriget arbetade den judiska församlingen i Kalmar med att försöka hjälpa Europas judar undan nazisternas förföljelser. Och vid krigsslutet inrättades ett beredskapssjukhus i staden för att ta emot överlevande från koncentrations- och förintelselägren som anlände med de så kallade vita skeppen eller båtarna.

10
oktober
2022
Distans, internat, fältstudier

Högskolekurs: Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser

Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och Forum för levande historia erbjuder återigen uppdragskursen: PDG692 Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser, 7,5 högskolepoäng. 

Kursen behandlar exkursionspedagogiskt arbete kring Förintelsens minnesplatser. En av utgångspunkterna i kursen är att skapa didaktiska redskap för att kunna öka barns och ungas medvetenhet och förståelse av historien och av sin egen samtid för att stärka skolors och institutioners demokratiuppdrag.

06
oktober
2022
Digitalt

Lärarfortbildning: Sverige och Förintelsen

Forum för levande historia bjuder in verksamma lärare till en digital kurs om Sverige och Förintelsen. I kursen varvas teori med test av klassrumsmaterial samt egna undersökande uppgfiter. Kursen består av fyra olika delmoment med två digitala träffar den 6 och 20 oktober 2022. Se beskrivning och program nedan. Kursen är kostnadsfri. 

För vem?

Kursen vänder sig till verksamma lärare som undervisar om Sveriges 1900-talshistoria, på högstadiet, gymnasiet eller inom vuxenutbildningen.

Deltagare som genomgått samtliga kursmoment får ett kursintyg.

september 2022

28
september
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

När: 28 sep kl. 16:30. Vandringen tar ca 1,5 timme.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

Hur: Vi har begränsat antal platser; 15 personer per stadsvandring. Vi använder hörsnäckor kopplade till guidens mikrofon.

28
september
2022
Stockholm

Seminarium: Janusz Korczak - Barnkonventionens föregångare

Välkommen till seminariet Janusz Korczak, barnkonventionens föregångare – En humanist 100 år före sin tid.

Janusz Korczak var polsk-judisk läkare, pedagog och författare och en av de stora kulturpersonligheterna i Europa under 1900-talet. I Polen, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och många andra länder är han än i dag ett känt och aktat namn. I Sverige däremot är han ännu relativt okänd, trots den stora inverkan hans syn på pedagogik och arbetet för att stärka barnets rättigheter har haft.

24
september
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

När: 24 sep kl. 13.00. Vandringen tar ca 1,5 timme.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

Hur: Vi har begränsat antal platser; 15 personer per stadsvandring. Vi använder hörsnäckor kopplade till guidens mikrofon.

22
september
2022
Digitalt via Zoom

Guidad genomgång av klassrumsmaterialet Demokrati pågår

Nu har du möjligheten att få en genomgång av klassrumsmaterialet Demokrati pågår. Forum för levande historias pedagog Åsa Thunström som varit med och tagit fram materialet, kommer att berätta om innehållet och hur det kan användas. Du kommer även få tillfälle att ställa frågor.

Läs mer om klassrumsmaterialet här.

För vem?

För dig som undervisar i årskurs 4–6.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 19 september. 

21
september
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

När: 21 sep kl. 16.30. Vandringen tar ca 1,5 timme.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

Hur: Vi har begränsat antal platser; 15 personer per stadsvandring. Vi använder hörsnäckor kopplade till guidens mikrofon.

17
september
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

När: 17 sep kl. 13.00. Vandringen tar ca 1,5 timme.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

Hur: Vi har begränsat antal platser; 15 personer per stadsvandring. Vi använder hörsnäckor kopplade till guidens mikrofon.

17
september
2022
Polen

Studieresa: Förintelsens romska minnesplatser i Polen

Denna fortbildning är fullbokad. 

Välkommen till en fortbildning för lärare om folkmordet på romer under Förintelsen. Fortbildningen består av en studieresa till platser i Polen med koppling till det romska folkmordet under Förintelsen.

Studieresan inleds med ett förseminarium på plats i Polen. På resan deltar även romska brobyggare och modersmålslärare. 

För vem?

Fortbildningen vänder sig till lärare som undervisar på folkhögskola, högstadium eller gymnasium i SO-ämnen, historia, samhällskunskap eller liknande.

Anmälan

Studieresan är fullbokad. 

14
september
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

När: onsdag 14 sep kl. 16.30. Vandringen tar ca 1,5 timme.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

12
september
2022
Digitalt

Att undervisa om rasism

 

Kursen är fullbokad.

Rasism är ett omtvistat begrepp och olika människor kan ha skilda förståelser av vad rasism är. I skolan kan det uppstå utmanande situationer när olika föreställningar om rasism diskuteras och behandlas. 

Den här kursen stärker dig som lärare genom ökad teoretisk kunskap om begreppet rasism. Kursen erbjuder även handlingsberedskap för att möta knepiga situationer och skapa ett konstruktivt samtalsklimat.

10
september
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

När: 10 sep kl. 13.00. Vandringen tar ca 1,5 timme.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

Hur: Vi har begränsat antal platser; 15 personer per stadsvandring. Vi använder hörsnäckor kopplade till guidens mikrofon.

07
september
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

När: onsdag 7 sep kl. 16.30. Vandringen tar ca 1,5 timme.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

06
september
2022
Digitalt

Forumträff: Statens arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Denna forumträff handlar bland annat om jämställdhetsperspektiv på rasism, om unga hbtqi-personers levnadsvillkor och om hur det svenska ordförandeskapet i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) kan påverka arbetet mot antisemitism och antiziganism. Se program nedan.

01
september
2022
Stockholm

Vernissage: Barn har också rättigheter!

Barnkonventionen gäller här och nu, för alla barn, också i Sverige. Men vad är barnkonventionen och hur kommer det sig att den en gång i tiden togs fram?

Med utställningen Barn har också rättigheter! vill vi stärka barns kännedom om sina rättigheter, utifrån ett personligt och historiskt perspektiv. Den är utvecklad tillsammans med barn mellan 9 och 13 år. Projektet är ett samarbete med Barnombudsmannen, Rädda barnen och UNICEF. 

augusti 2022

31
augusti
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

27
augusti
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

När: 27 aug kl. 13.00. Vandringen tar ca 1,5 timme.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

Hur: Vi har begränsat antal platser; 15 personer per stadsvandring. Vi använder hörsnäckor kopplade till guidens mikrofon.

24
augusti
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

20
augusti
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

När: 20 aug kl. 13.00. Vandringen tar ca 1,5 timme.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

17
augusti
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

13
augusti
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

När: 13 aug kl. 13.00. Vandringen tar ca 1,5 timme.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

10
augusti
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

06
augusti
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

03
augusti
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

02
augusti
2022
Stockholm

Minnesstund för offren för folkmordet på romer under Förintelsen

Natten mellan den 2 och 3 augusti 1944 mördades samtliga kvarvarande romer i Auschwitz-Birkenau. De tvingades med vapen och misshandel i led mot en säker död i gaskamrarna.

Den 2 augusti arrangerar kulturföreningen Sveriges Internationella Roma Filmfestival en minnesstund för att hedra och minnas de romska offren, samt ge alla romer under Förintelsen den röst de förtjänar.

PROGRAM (kan komma att uppdateras)

juli 2022

23
juli
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

20
juli
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

16
juli
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

Längd: Vandringen tar 1,5 timme.

13
juli
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

09
juli
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

06
juli
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

04
juli
2022
Visby

Möt oss i Almedalen

Forum för levande historia är på plats under årets Almedalsvecka i Visby den 3–7 juli. Vi deltar i både egna och andras programpunkter och kommer bland annat att prata om svåra frågor i klassrummet, om att motverka olika former av rasism och om historiens betydelse för att förstå vår samtid. 

Våra samtal handlar om då och nu. De handlar om att skydda vår demokrati. De handlar om framtiden. Kom förbi, lyssna och ställ frågor! Vissa av samtalen webbsänds och går att ta del av i efterhand.
 

02
juli
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag kl. 13:00. Vandringen tar 1,5 timme.

juni 2022

22
juni
2022
Stockholm

Guidad visning av "Familjen som försvann"

Välkommen på guidad visning av utställningen "Familjen som försvann", baserad på författaren och illustratören Joanna Rubin Drangers sökande efter sin judiska familjs gömda historia.

18
juni
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

17
juni
2022
Oslo och Voksenåsen
16
juni
2022
Digitalt

Antisemitiska konspirationsteorier - hur ser de ut och hur kan de bemötas?

Antisemitism är ett allvarligt problem både i Sverige, Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen på judar ökat.

I samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) bjuder Forum för levande historia in till en fortbildning som syftar till att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om historiska och nutida antisemitiska konspirationsteorier och mytbildningar. Vilka är de? Hur sprids de? Hur kan de bemötas?

15
juni
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

15
juni
2022
Stockholm

Guidad visning av "Familjen som försvann"

Välkommen på guidad visning av utställningen "Familjen som försvann", baserad på författaren och illustratören Joanna Rubin Drangers sökande efter sin judiska familjs gömda historia.

08
juni
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

08
juni
2022
Stockholm

Guidad visning av "Familjen som försvann"

Välkommen på guidad visning av utställningen "Familjen som försvann", baserad på författaren och illustratören Joanna Rubin Drangers sökande efter sin judiska familjs gömda historia.

04
juni
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

01
juni
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

maj 2022

25
maj
2022
Stockholm och digitalt

Min okända historia

Tecknarna och författarna Mats Jonsson och Joanna Rubin Dranger samtalar utifrån sina böcker ”När vi var samer” och ”Ihågkom oss till liv”. Var med på plats eller digitalt.

25
maj
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

21
maj
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

18
maj
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

17
maj
2022
Digitalt

Forumträff: Statens arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

14
maj
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

11
maj
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

11
maj
2022
Stockholm

Guidad visning av "Familjen som försvann"

Välkommen på guidad visning av utställningen "Familjen som försvann", baserad på författaren och illustratören Joanna Rubin Drangers sökande efter sin judiska familjs gömda historia.

07
maj
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

04
maj
2022
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930–1940-talen. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10–12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

04
maj
2022
Stockholm

Guidad visning av "Familjen som försvann"

Välkommen på guidad visning av utställningen "Familjen som försvann", baserad på författaren och illustratören Joanna Rubin Drangers sökande efter sin judiska familjs gömda historia.

04
maj
2022
Digitalt

Värdebaserat ledarskap: Tema människovärde i teori och praktik

Skolverket och Forum för levande historia bjuder in till en förmiddag för dig som leder arbetet i förskola och skola. Grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter ska genomsyra utbildningen i förskola och skola. Men vad innebär en sådan princip som den om alla människors lika värde för dig som skolledare?

02
maj
2022
Digitalt

Seminarium: Souvenirs from the crime scene - Dealing with perpetrator photographs

Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) bjuder in till en digital fortbildning med föreläsare från Yad Vashem.

Seminariet handlar om riskerna med att använda förövares fotografier.

april 2022

27
april
2022
Stockholm

Guidad visning av "Familjen som försvann"

Välkommen på guidad visning av utställningen "Familjen som försvann", baserad på författaren och illustratören Joanna Rubin Drangers sökande efter sin judiska familjs gömda historia.

25
april
2022
Digitalt

Seminarium: There is nothing more tragic than my people's fate - the Holocaust of USSR Jewry

Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) bjuder in till en digital fortbildning med föreläsare från Yad Vashem. 

Seminariet handlar om folkmordet på judar i Sovjetunionen under andra världskriget.

20
april
2022
Stockholm och digitalt

Ihågkom oss till liv. Om personligt minnesarbete

Möt Joanna Rubin Dranger, Rebecka Katz Thor och Tomas Kertész i ett samtal om att minnas Förintelsens offer.

mars 2022

31
mars
2022
Digitalt

Livesänd prisceremoni: Per Anger-priset 2022

Välkommen till prisceremonin för 2022 års Per Anger-pris, regeringens pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Årets pristagare är Anabela Lemos från Moçambique.

29
mars
2022
Stockholm och digitalt

Samtal med årets Per Anger-pristagare Anabela Lemos

We Effect bjuder in till ett samtal med vinnaren av Per Anger-priset 2022. För första gången går priset till en miljöförsvarare. Hör Anabela Lemos berätta om sitt liv och livsfarliga arbete för klimatet, miljön och alla människors lika rättigheter i Moçambique.

Per Anger-priset är regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Forum för levande historia har i uppdrag att årligen dela ut priset. Årets pristagare har nominerats av biståndsorganisationen We Effect.

16
mars
2022
Digitalt

Digital samtalskväll: Putins historia

Välkommen till en digital samtalskväll om hur vi kan förstå historieskrivningens roll i kriget i Ukraina med historikerna Klas-Göran Karlsson och Per Anders Rudling samt Barbara Törnquist-Plewa, professor i Öst- och Centraleuropastudier. Moderator är vetenskapsjournalisten Tobias Svanelid.

15
mars
2022
Stockholm och digitalt

Frukostseminarium: Demokratifrämjande arbete - Goda exempel

Välkommen till ett frukostseminarium där vi diskuterar hur ett demokratifrämjande arbete kan eller bör bedrivas, dilemman som uppstår och vilka pedagogiska redskap som fungerar för olika målgrupper. Du kan vara med digitalt eller på plats. 

12
mars
2022
Stockholm

Vernissage: Familjen som försvann

Välkommen på vernissage för utställningen ”Familjen som försvann” av författaren och illustratören Joanna Rubin Dranger. 

I "Familjen som försvann" berättar hon om sin judiska familjs gömda historia. I berättelsen vävs internationella och lokala skeenden samman med de personliga, före, under och efter kriget - och sedan av Joanna (barnbarnet) i nuet, när hon får reda på allt hon inte vetat.

januari 2022

27
januari
2022
Stockholm och digitalt

Förintelsens minnesdag: Ceremoni

25
januari
2022
Digitalt

Utopins pris och ideologins betydelse

Digitalt seminarium med historikern Johann Chapoutot, om hur ideologier formar samhällen och historiska skeenden, med anledning av Förintelsens minnesdag.

Varje år bjuder vi in en internationell gäst som håller tal under minnesceremonin, denna gång är det den franske historikern Johann Chapoutot. Detta seminarium handlar om frågan om hur det obegripliga kunde ske, utifrån Chapoutots forskning om nazisternas utopiska ideologi före och under andra världskriget och Förintelsen.

november 2021

17
november
2021
Digitalt

Frukostseminarium: Historisk rättvisa

Välkommen till ett digitalt frukostseminarium där vi diskuterar de bärande tankarna bakom historisk rättvisa. Kan historisk rättvisa uppnås, och i så fall hur?

oktober 2021

11
oktober
2021
Digitalt

Panelsamtal: Hur ska vi förstå antisemitism i Sverige idag?

Välkommen till ett panelsamtal som syftar till att bidra till en samlad bild av hur man ska förstå antisemitismen i Sverige idag, utifrån forskningsunderlag och kunskapsläge, samt diskutera eventuella kunskapsluckor på området.

september 2021

29
september
2021
Stockholm och digitalt

Samtalskväll: Minnen och föremål - Tre berättelser från Förintelsen

Till Forum för levande historia kommer nu en strid ström av föremål från personer som överlevt Förintelsen, eller vars anhöriga gjort det. Vad är det för föremål och vad berättar de för historia? Johan Landgren, som leder Forum för levande historias arbete med insamling av föremål som ska utgöra samling vid Sveriges museum om Förintelsen, berättar om hur arbetet fortskrider. Medarbetarna Margrit Wettstein, Erik Broberg och Johan Perwe har valt ut var sitt föremål och berättar den fängslande historien som det bär på.

11
september
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Lördag kl.13.00. Vandringen tar 1,5 timme.

08
september
2021
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

Samling: Stora Nygatan 10 – 12. Vi besöker olika platser i Gamla stan och avslutar vid Riksdagshuset.

När: Onsdag kl.16.30. Vandringen tar 1,5 timme.

augusti 2021

31
augusti
2021
Digitalt

Seminarium: Vilket utrymme har skolan att genomföra sitt demokratiska uppdrag?

Välkommen till ett digitalt seminarium om vilket utrymme som finns för skolan att genomföra sitt demokratiska uppdrag.

juni 2021

03
juni
2021
Digitalt

Antisemitiska konspirationsteorier - hur ser de ut och hur kan de bemötas?

Antisemitism är ett allvarligt problem i Sverige, Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen på judar ökat.

Välkommen till en digital fortbildningsdag med syfte att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om såväl historiska som nutida antisemitiska konspirationsteorier och mytbildningar. Vilka är de? Hur sprids de? Hur kan de bemötas?

03
juni
2021
Digitalt

Frukostseminarium: Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige

Välkommen till ett digitalt frukostseminarium om den nya rapporten Antisemitism i Sverige. En jämförelse av attityder och föreställningar 2005 och 2020.

Förekomsten av antisemitism i samhället är ett allvarligt problem. För att öka kunskaperna och bidra till en samlad bild av det aktuella läget har Forum för levande historia genomfört en attitydundersökning som visar hur antisemitiska föreställningar och attityder utvecklats sedan 2005.

Rapporten offentliggörs i början av juni.

maj 2021

12
maj
2021
Digitalt

Frukostseminarium: Antiziganism i historien och i dag

Hur kan kunskap om diskrimineringen mot romer i historien bidra till och vara en viktig utgångspunkt för arbetet med att förbättra situationen för romer i dag?

Ett digitalt panelsamtal om hur romers situation i dag hänger ihop med den diskriminering som romer under lång tid utsatts för i Sverige.

05
maj
2021
Digitalt

Samtalskväll: Vid gränsen. Sverige och flykten undan Förintelsen

Vid landets gränser mötte Sverige judar på flykt undan nazisternas terror. Denna samtalskväll handlar om hur det var att komma som flykting till Sverige och vad som skedde vid gränsen, om gränsbevakning och flyktingpolitik.

mars 2021

24
mars
2021
Digitalt

Samtalskväll: En svensk kibbutz i Förintelsens skugga

Sommaren 1939 anländer sextio judiska ungdomar från Tyskland till Hälsingegården utanför Falun där de ska lära sig jordbruk som ett steg mot sina drömmars mål, en kibbutz i det blivande Israel. Kriget bryter ut och de blir kvar i Sverige medan livet för familjer, släkt och vänner i Tyskland blir allt svårare.

17
mars
2021
Digitalt

Frukostseminarium: Rasism mot samer i historien och idag

Det finns en nationell självbild i Sverige om att samers utsatthet hör till historien. Denna självbild utmanas dock allt oftare både inom kultur och politik såväl som inom forskningen. Samtidigt är okunskapen fortsatt utbredd om samisk kultur och historia, vilket i sin tur skapar hinder för arbetet mot fördomar och rasism mot samer.

februari 2021

10
februari
2021
Stockholm

Samtal på Folk och Kultur 2021: Demokrati pågår

Kan en utställning för barn bidra till att stärka demokratin? Och hur kan vi inkludera barns perspektiv i utvecklande av verksamhet - för att främja arbetet med demokrati?

Ta del av ett samtal om att producera en utställning och workshop tillsammans med målgruppen elever i åldrarna 9-12 år. Medverkande: Åsa Thunström, pedagog och projektledare för utställningen Demokrati pågår och Meriam Chatty, projektledare och fil.dr i statskunskap, i samtal med Bodil Sundén, Forum för levande historia.

januari 2021

27
januari
2021
Digitalt

Julie Lindahl om Förintelsens minnesdag

Vi minns det som inte får glömmas och berättar historier om det som dolts. Demokratifrukosten ordnas i samarbete mellan #ViMåstePrata och Forum för levande historia. Föreläsning av författaren Julie Lindahl. Video med Hédi Fried. Musik av Adolphson & Falk.
Här kan du anmäla dig till demokratifrukosten.

Program:
David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden, ger en introduktion till årets arbete med #ViMåstePrata.

25
januari
2021
Digitalt

Panelsamtal: Våldtäkt i krig - ett billigt och långtidsverkande vapen

Sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikt har förekommit sedan urminnes tider. Det sexuella våldet är ett sätt att utöva makt och förnedra motståndaren, men det är också ett billigt och långtidsverkande vapen. Hur kan vi stötta kvinnor i att prata om sina upplevelser av sexuellt våld i krig och konflikt?

I samband med Förintelsens minnesdag bjuder vi och Kvinna till kvinna in er att titta på detta panelsamtal om sexuellt våld och dess förödande konsekvenser.
Samtalet förs på engelska.

Deltagare:

december 2020

09
december
2020
Digitalt på nätet

Frukostseminarium: Vittnesmål från Förintelsens överlevande 1939–2020

Välkommen till ett digitalt frukostseminarium där vi diskuterar rapporten om hur vittnesmål från Förintelsens överlevande definierats, samlats in och använts under perioden 1939–2020. 

november 2020

19
november
2020
Digitalt på nätet

Fortbildning om rasism

Forum för levande historia har i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om rasism i historien och i dag för yrkesgrupper som i sin verksamhet arbetar med frågor som rör rasism, eller som i sin myndighetsutövning eller publika verksamhet möter personer som utsätts för rasism.

Denna digitala fortbildning erbjuds till offentligt anställda och består av kunskapspass varvat med gruppsamtal och reflektion. Se program nedan.

10
november
2020
Digitalt på nätet

Radikalnationalism, konspirationsteorier och antisemitism då och nu

Den 10 november 2020 arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism i samverkan med Forum för levande historia ett digitalt seminarium med syftet att fördjupa kunskapen och diskussionen om auktoritära strömningar, konspirationsteorier och antisemitism då och nu – och förstärka arbetet mot antidemokratiska, antijudiska och rasistiska idéer och yttringar.

03
november
2020
Digitalt på nätet

Lärarfortbildning: Yttrandefrihetens gränser

I samarbete med Västerbottens museum erbjuder nu Forum för levande historia dig som arbetar som lärare i årskurs 7-9 eller på gymnasiet en digital fortbildning om yttrandefrihet och demokrati.

oktober 2020

21
oktober
2020
Digitalt på nätet

Fortbildning i hbtqi-kompetens

Forum för levande historia har i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om rasism och liknande former av fientlighet i historien och i dag. Nu erbjuder vi en digital fortbildning i grundläggande hbtqikompetens med fördjupning kring homofobi, bifobi och transfobi.

Fortbildningen vänder sig till anställda i offentlig verksamhet och består av kunskapspass varvat med gruppsamtal om verksamhetsnära case.

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat och det går därför inte att anmäla sig till denna fortbildning.

september 2020

augusti 2020

juni 2020

03
juni
2020
Livesänds på nätet

april 2020

mars 2020

januari 2020

december 2019

11
december
2019
Stockholm

Samtalskväll: Grumlighetens retorik - så påverkar språket demokratin

Hur påverkar språkbruket i det offentliga samtalet oss och vår demokrati? Den tysk-judiske språkvetaren Victor Klemperer (1881–1960) kartlade med risk för sitt eget liv nazisternas och Nazitysklands språk.

november 2019

28
november
2019
Stockholm

Programkväll: Övergrepp och folkmord under det Osmanska riket 1915-1916

Välkommen till programkvällen Övergrepp och folkmord under det Osmanska riket 1915 - 1916.

Under programkvällen deltar vår internationella gäst Dr. Ümit Kurt, därför hålls programmet på engelska. Hur ser kunskaperna om detta folkmord ut i Sverige? Vilka likheter finns det mellan förnekelse av det här folkmordet jämfört med förnekelsen av Förintelsen? Det är några av kvällens frågor.
Alla är välkomna men föranmälan krävs. Fri entré! 

OM FÖRELÄSARNA

13
november
2019
Stockholm

Samtalskväll: Ska man tala med extremister?

Yttrandefriheten försvarar rätten att göra sig hörd och att bli publicerad även när de åsikter som framförs är oförenliga med vårt samhälles grundläggande värderingar. Men betyder det att alla åsikter ska få ta plats i det offentliga samtalet? Att till exempel bjuda in extremister till samtal, som skett på flera håll den senaste tiden, kan det vara ett sätt att värna och utveckla det öppna samhället?

07
november
2019
Stockholm

Frukostseminarium: Kommunismens fall 1989

Välkommen till ett samtal om de kommunistiska regimernas fall i Centraleuropa!

Seminariet utgår från en ny antologi om de kommunistiska regimernas fall i Centraleuropa, med fokus på Tyskland, Polen och Ungern. Samtalet kommer även att gå in på situationen i dessa länder i dag. Antologin offentliggörs samma dag som frukostseminariet.

oktober 2019

15
oktober
2019
Stockholm

Seminarium med Dina och Jovan Rajs

Dina och Jovan Rajs överlevde Förintelsen som barn och har sedan många år besökt skolor runt om i Sverige och berättat om sina upplevelser, i syfte att bekämpa rasism, antisemitism och främlingsfientlighet. Möt dem i ett samtal med Ingrid Lomfors, historiker och överintendent på Forum för levande historia. 

Seminariet äger rum i samband med konserten Café Terezín på Konserthuset i Stockholm, 15 oktober. Fri entré, men biljett till samma dags konsert kl 19.00 krävs.

14
oktober
2019
Stockholm

Samtalskväll: Kvinna och journalist med livet som insats.

Den afghanska journalisten Najwa Alimi tilldelas årets Per Anger-pris, svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati, för sin kamp för yttrandefrihet och kvinnors rättigheter.

07
oktober
2019
Stockholm

Programkväll: Vikten av vittnesmål

- med anledning av nyutgivning av Elie Wiesels Natten 

Författaren och människorättsaktivisten Elie Wiesel tilldelades Nobels fredspris 1986. I sin bok Natten skildrar Elie Wiesel hur han, tillsammans med sin familj och resten av den judiska befolkningen i den ungerska staden Sighet, deporterades till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau.

Med anledning av att boken ges ut på nytt efter tre decennier arrangerar Forum för levande historia och Bookmark förlag en programkväll om Natten, Elie Wiesel och vikten av det personliga och litterära vittnesmålet.

02
oktober
2019
Stockholm

Samtalskväll: Nätet och demokratin, hot eller möjlighet?

Genom sociala medier finns möjligheten att blixtsnabbt skapa genomslag för allt från idéer till protester. Samtidigt kan nätet vara ett hot när det gäller hot, hat och rasism. Hur påverkar nätet demokratin?

september 2019

19
september
2019
Stockholm

Frukostseminarium: Är skolan verkligen demokratifrämjande?

Välkommen till ett frukostseminarium där vi diskuterar innehållet i en ny rapport: vad har skolan för betydelse för utvecklingen av demokratisk kompetens?

Se video från seminariet i efterhand

maj 2019

april 2019

24
april
2019
Stockholm

Samtalskväll: När samtalen tystnar

Yttrandefrihet är grundläggande för demokratin, men var går gränserna? Ett samtal om att uttrycka åsikter och om vilket samtalsklimat vi skapar tillsammans. När ställs yttrandefriheten på prov och vad kan vi lära oss av tidigare tillfällen då den kolliderat med andra friheter?

mars 2019

13
mars
2019
Stockholm

Samtalskväll: När vi ställs mot dom

Demokrati betyder folkstyre. Hur har begreppet ”folket” använts historiskt och hur vad betyder det idag?  Ett samtal om vilka som inkluderas och exkluderas, om rädslan för ”massorna” och misstron mot ”eliten”. 

Se samtalet i eftehand nedan.

februari 2019

13
februari
2019
Stockholm

Samtalskväll: Hur mår demokratin?

Se samtalet i efterhand

 

FULLBOKAT!!

Ett samtal om demokratins utmaningar och möjligheter i Sverige idag. Vad ser vi för tendenser i omvärlden? Vilka är hoten och hur kan vi dra lärdomar från historien?

Moderator: Sharon Jåma