Svåra frågor i klassrummet – hur kan skolan bemöta antidemokratiska uttryck?

onsdag 11 november 2020, kl. 17:30 till kl. 19:00 - Digitalt på nätet

Välkommen att lyssna till ett livesänt seminarium om hur skolan kan bemöta antidemokratiska uttryck.

Seminariet tar sin utgångpunkt i den nya webbkurs för lärare och annan skolpersonal som Forum för levande historia producerat. Seminariet är öppet för alla intresserade, men vänder sig i första hand till gymnasielärare på både yrkesprogram och teoretiska program, lärare på grundskolans senare årskurser, samt lärare inom vuxenutbildning och folkhögskolor.

Om seminariet

Samtalen om demokrati, källkritik och mänskliga rättigheter är en av skolans viktigaste uppgifter, men hur gör man? Allt fler lärare berättar om nya utmaningar i undervisningen när pålästa elever tagit intryck av extremistisk propaganda och ”alternativa fakta”.

Många av dem misstror också det skolan lär ut om demokrati och mänskliga rättigheter. Samtidigt är skolan för många elever den enda plats där de får chansen att möta andra budskap än de som de extremistiska miljöerna erbjuder. Denna programkväll handlar om hur man som lärare, eller annan viktig vuxen, kan hantera extremistiska världsbilder och ta de svåra samtalen om förintelseförnekande, konspirationsteorier och alternativa fakta.

Medverkande

Jennie Sivenbring, forskare och lärare vid Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet, med inriktning på frågor som rör demokratisering av samhällsinstitutioner och preventivt arbete mot våldsbejakande extremism. Jennie disputerade år 2016 i barn- och ungdomsvetenskap med avhandlingen I den betraktades ögon. Ungdomar om bedömning i skolan. Jennie har varit ledare för arbetsgruppen som tagit fram materialet.

Anna-Lena Lodenius är journalist, författare och föreläsare, främst känd för sina studier av autonoma och extremnationalistiska rörelser. Hon skrev redan år 1991 boken Extremhögern tillsammans med Stieg Larsson. På senare år har hon också intresserat sig för frågor om globalisering och mänskliga rättigheter.

Niclas Blom är pedagog och arbetar för Svenska Kommittén Mot Antisemitism (SKMA). Han har tidigare erfarenhet som lärare, skolledare och IKT-pedagog med arbete kring bland annat digitala läromedel och hjälpmedel.

Jennie, Anna-Lena och Niclas medverkar alla som skribenter i webbkursen och lärarhandledning Svåra frågor i klassrummet – hur kan skolan bemöta antidemokratiska uttryck?

Moderator: Anna Ivemark 

Var kan du titta?

Samtalskvällen kommer att sändas live på sidan du befinner dig på just nu samt på vår Facebooksida (där kan du även ställa frågor till deltagarna). Om du vill kan du anmäla dig nedan så påminner vi dig när det närmar sig samt skickar en länk till den inspelade versionen.

Tid och plats

När: onsdag 11 november 2020, kl. 17:30 till kl. 19:00
Var: Digitalt på nätet
För vem: Alla är välkomna!
Anmälan:

Om du vill kan du anmäla dig nedan så påminner vi dig när det närmar sig samt skickar en länk till den inspelade versionen.

 

Övrig information