Till innehåll

Seminarium: Skolan som skyddsfaktor. Är Janusz Korczaks pedagogik relevant idag?

Ta del av ett seminarium där vi sätter skolans kompensatoriska uppdrag och skolan som skyddsfaktor i fokus. Kan i detta sammanhang pedagogen Janusz Korczaks tankar, formulerade för mer än 100 år sedan, fortfarande vara relevanta?

Datum: 

onsdag 27 september -onsdag 27 september

Tid: 

13:00 - 16:30

Plats: 

Stockholms universitet, BUV (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen), lärosal 110
Svante Arrhenius väg 21A, 114 18 Stockholm

Kategorier: 

  • För skola

Vad behövs för att skolan ska kunna leva upp till att vara både kompensatorisk och en skyddsfaktor? Handlar det framför allt om organisatoriska frågor eller kan lärarnas val av pedagogik bidra till att skapa en skola med engagemang och anknytning?

Ta del av ett seminarium där vi sätter skolans kompensatoriska uppdrag och skolan som skyddsfaktor i fokus. Kan i detta sammanhang pedagogen Janusz Korczaks tankar, formulerade för mer än 100 år sedan, fortfarande vara relevanta?

Seminariet belyser Korczaks banbrytande tankar om synen på barnets förmågor och egenskaper. Ett synsätt som utvecklades i en tid i Europas historia som präglades av social- och politisk oro, där de rådande idéerna sällan inbegrep tanken om alla människors lika värde.

Som en av de stora kulturpersonligheterna i Europa under 1900-talet har den polsk-judiske läkaren, pedagogen och författaren Janusz Korczak påverkat synen på barnets villkor och förutsättningar med ett genuint barnrättsperspektiv. I Polen, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och många andra länder är han än idag ett känt och aktat namn. I Sverige däremot är han ännu relativt okänd, trots den stora inverkan hans syn på pedagogik och arbetet för att stärka barnets rättigheter har haft. FN:s Barnkonvention, som skrivits under av 196 länder och som antogs som svensk lag 1 januari 2020, bygger i stor utsträckning på Korczaks tankar.

Seminariet hålls på Stockholms universitet, BUV (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen), lärosal 110, Svante Arrhenius väg 21A. (Ej digitalt).

Arrangeras av Forum för levande historia, Svenska Korczaksällskapet och Stockholms universitet.

För vem?

Verksamma lärare på grundskolan, gymnasiet, folkhögskolan och annan vuxenutbildning, samt studerande vid förskole- och andra lärarutbildningar. Vi välkomnar även pedagoger inom exempelvis föreningsliv och religiösa samfund.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 25 september.

Sista anmälningsdag har passerat.

Upptäck fler evenemang