Seminarium: Vilket utrymme har skolan att genomföra sitt demokratiska uppdrag?

tisdag 31 augusti 2021, kl. 15:30 till kl. 18:00 - Digitalt

Välkommen till ett digitalt seminarium om vilket utrymme som finns för skolan att genomföra sitt demokratiska uppdrag.

Skolan har ett omfattande och viktigt demokratiskt uppdrag. Förutsättningarna för genomförandet av detta demokratifrämjande uppdrag skiljer sig dock åt mellan olika skolformer och ämnen. På gymnasiets yrkesprogram är det till exempel mindre tid för undervisning i samhällskunskap och historia än på gymnasiets teoretiska och högskoleförberedande program. Även faktorer som lärartäthet och ekonomiska resurser riskerar inverka på möjligheten att bedriva ett demokratifrämjande arbete på ett tillfredställande sätt. 

Varför är skolan så viktig för att främja demokratin? Vad är lärarens respektive det övriga samhällets ansvar? Vi kommer också presentera några av de resurser och verktyg som Forum för levande historia erbjuder lärare och som kan bidra till att främja elevers demokratiska kompetens.

Målgrupp

Vi välkomnar lärare och annan skolpersonal.

Samtalspanel

Preliminärt program.
Utbildningsminister Anna Ekström inleder kort. Demokratiforskaren Erik Amnå och två lärare från olika skolformer, varav en folkhögskolelärare (vi återkommer med mer information om dessa).

Moderator är Helena Barrett, avdelningschef på Forum för levande historia, med bakgrund som lärare samt inom skol-och demokratifrågor.

Tid och plats

När: tisdag 31 augusti 2021, kl. 15:30 till kl. 18:00
Var: Digitalt
För vem: Vi välkomnar lärare och annan skolpersonal.
Anmälan:

Anmäl dig nedan. Zoomlänk skickas ut någon dag innan.

Vill du ha nyheter från oss?