Seminarium: Vilket utrymme har skolan att genomföra sitt demokratiska uppdrag?

tisdag 31 augusti 2021, kl. 15:30 till kl. 17:00 - Digitalt

Välkommen till ett digitalt seminarium om vilket utrymme som finns för skolan att genomföra sitt demokratiska uppdrag.

Skolan har ett omfattande och viktigt demokratiskt uppdrag. Förutsättningarna för genomförandet av detta demokratifrämjande uppdrag skiljer sig dock åt mellan olika skolformer och ämnen. På gymnasiets yrkesprogram är det till exempel mindre tid för undervisning i samhällskunskap och historia än på gymnasiets teoretiska och högskoleförberedande program. Även faktorer som lärartäthet och ekonomiska resurser riskerar inverka på möjligheten att bedriva ett demokratifrämjande arbete på ett tillfredställande sätt. 

Varför är skolan så viktig för att främja demokratin? Vad är lärarens respektive det övriga samhällets ansvar? Vi kommer också presentera några av de resurser och verktyg som Forum för levande historia erbjuder och som kan bidra till att främja arbetet med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

För vem?

Lärare på högstadiet, gymnasiet, folkhögksolan och annan vuxenutbildning, samt annan skolpersonal.

Anmälan

Anmälan görs via formuläret längst ner på denna sida. Sista anmälningsdag är 27 augusti.

Medverkande

Utbildningsminister Anna Ekström
I samtalspanel:
Erik Amnå -  professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet. Har haft en rad utredningsuppdrag och under många år forskat om demokrati bland annat i forskargruppen Youth & Society, där medie- och kommunikationsvetare, utvecklingspsykologer och statsvetare ingår.
Tomas Aronsson -  lärare med lång erfarenhet inom folkbildningen och folkhögskolan. Arbetar i dag som skolchef för Västerås folkhögskola och är engagerad i samhälls- och demokratifrågor, bland annat genom demokratiinitiativet #ViMåstePrata.
Petra Tesch, gymnasielärare i svenska och historia med mångårig erfarenhet av att undervisa på yrkesprogram. Arbetar i dag på Internationella Hotell- och Restaurangskolan i Stockholm och har tidigare arbetat på Praktiska Gymnasiet Stockholm.

Moderator är Caroline Källner, tf överintendent vid Forum för levande historia.

Program

15.00 - Koppla upp på Zoom. Teknisk hjälp på distans finns tillgänglig från Forum för levande historia.

15.30 - Caroline Källner, tf överintendent vid Forum för levande historia hälsar välkommen

15.35 - Inledning med utbildningsminister Anna Ekström

15.50 - Panelsamtal
I panelen: Erik Amnå, professor i statsvetenskap, Tomas Aronsson, lärare och skolchef för Västerås folkhögskola och Petra Tesch, gymnasielärare i svenska och historia på Internationella Hotell- och Restaurangskolan i Stockholm.
Moderator är Caroline Källner, tf överintendent vid Forum för levande historia.

16.10 - Paus

16.20 - Forts. panelsamtal

16.50 - Frågor från publiken

17.00 - Programmet är slut

--------------------------------------------------------------

Med anledning av firandet av demokratin 100 år gör Forum för levande historia på regeringens uppdrag en satsning för att nå ut med material om demokrati till klassrum runt om i landet. Satsningen ska bidra till att göra demokratin mer motståndskraftig genom att förankra stödet för demokratin som styrelseskick. Materialen handlar om demokrati, mänskliga rättigheter och rasism och ger konkreta exempel på hur lärare och elever kan diskutera ämnen som källkritik, historiebruk och yttrandefrihet.

Forum för levande historia har under året lanserat en nationell utbildningsinsats med material för olika skolformer om Förintelsen, antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, samt om demokrati. Insatsen är en del i regeringens kraftsamling för att öka kunskapen i skolan och samhället och syftar till att främja arbetet med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Insatsen vänder sig främst till lärare och elever som i dag i mindre utsträckning nås av Forum för levande historias verksamhet. Till exempel yrkes- och introduktionsprogram inom gymnasieskolan, folkhögskolor och andra delar av vuxenutbildningen.

Tid och plats

När: tisdag 31 augusti 2021, kl. 15:30 till kl. 17:00
Var: Digitalt
För vem: Vi välkomnar lärare och annan skolpersonal.
Anmälan:

Anmäl dig nedan. Zoomlänk skickas ut någon dag innan.

Denna aktivitet är fullbokad