Seminarium: Janusz Korczak - Barnkonventionens föregångare

onsdag 28 september 2022, kl. 13:00 till kl. 16:30 - Stockholm

Välkommen till seminariet Janusz Korczak, barnkonventionens föregångare – En humanist 100 år före sin tid.

Janusz Korczak var polsk-judisk läkare, pedagog och författare och en av de stora kulturpersonligheterna i Europa under 1900-talet. I Polen, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och många andra länder är han än i dag ett känt och aktat namn. I Sverige däremot är han ännu relativt okänd, trots den stora inverkan hans syn på pedagogik och arbetet för att stärka barnets rättigheter har haft.

Ta del av fyra intressanta föreläsningar med kopplingar till Janusz Korczaks pedagogiska tankar. Seminariet är ett samarrangemang mellan Forum för levande historia, Svenska Korczaksällskapet och Stockholms universitet. Se program nedan,

Seminariet hålls på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), Stockholms universitet, lärosal 110, Svante Arrhenius väg 21A.

Seminariet är kostnadsfritt.

För vem?

Seminariet vänder sig till verksamma lärare på grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen, samt studerande vid förskole- och andra lärarutbildningar.

Anmälan

Lärare anmäler sig via formuläret längst ner på denna sida. Sista anmälningsdag är 26 september.

Studerande anmäler sig via Stockholms universitet.

Om seminariet

FN:s Barnkonvention, som skrivits under av 196 länder och som antogs som svensk lag 1 januari 2020, bygger i stor utsträckning på Korczaks tankar. Hans dramatiska liv och tragiska död i det nazityska koncentrationslägret Treblinka i augusti 1942 har skildrats i ett otal böcker av författare världen över och på film av den polske regissören Andrzej Wajda.

Syftet med föreläsningarna är att ge kunskapspåfyllnad om Janusz Korczaks pedagogiska och humanistiska gärningar och hur dessa återspeglas i dag inom skilda verksamheter och discipliner. Seminariet belyser Korczaks banbrytande tankar om synen på barnets förmågor och egenskaper. Ett synsätt som utvecklades i en tid i Europas historia som präglades av social- och politisk oro, där de rådande tankefigurerna sällan inbegrep tanken om alla människors lika värde.

Medverkande

Margareta Aspán är lektor och biträdande prefekt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning, Stockholms universitet. Hon har också arbetat med barns delaktighet i scenkonstprojekt. 

Mirjam Hagström är lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning berör frågor om ungdomars erfarenheter av och uppväxtvillkor i den segregerade skolan och staden.

Helena Frisell är pedagog, styrelseledamot i Svenska Korczaksällskapet och f.d. lärare på lärarutbildningen vid Stockholms universitet.

Marcel Rådström är pedagog vid Forum för levande historia och ansvarig för pedagogiken i flera av myndighetens utställningar, bland annat den nya utställningen Barn har också rättigheter.  

Ylva Wibaeus är universitetslektor i ämnesdidaktik, inriktning historia, vid Institutionen för de Humanistiska och Samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) vid Stockholms universitet.  I Wibaeus avhandling Att undervisa om det ofattbara- en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen (2010) belyses och diskuteras dels frågor om syfte och principer för urval när det gäller vad för slags kunskaper om Förintelsen och dess historia som väljs ut och varför just dessa. Wibaeus är ordförande i Svenska Korczaksällskapet.

Moderator: Stefan Andersson, ansvarig för kompetensutveckling för lärare vid Forum för levande historia. 

Program

12.50 - Samling: BUV (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen), lärosal 110

13.00 - Inledning och välkomnande. Stefan Andersson, Forum för levande historia

13.05 - Janusz Korczaks pedagogiska gärning och syn på barnet. Vilken relevans har hans tankar idag? Ylva Wibaeus, Stockholms universitet och Helena Frisell, Svenska Korczaksällskapet

13.55 - Barns och ungas rätt till fritid i den segregerade staden. Mirjam Hagström, Stockholms universitet

14.40 - Paus

15.00 - Janusz Korczak och Ellen Key – samtida barnrättsförspråkare och pedagogiska utmanare. Margareta Aspán, Stockholms universitet

15.50 - Barn har också rättigheter. En ny utställning och workshop för åk 4-6 om barnkonventionen. Marcel Rådström, pedagog vid Forum för levande historia

16.15 - Frågor och avslutning

16.30 - Programmet är slut

Forum för levande historias logotyp   Stockholms universitet logotyp   Svenska Korczak sällskapets logotyp

Tid och plats

När: onsdag 28 september 2022, kl. 13:00 till kl. 16:30
Var: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), Stockholms universitet, lärosal 110, Svante Arrhenius väg 21A
För vem: Verksamma lärare på grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen, samt studerande vid förskole- och andra lärarutbildningar.

Sista anmälningsdag har passerat och det går därför inte längre att anmäla sig till evenemanget