Seminarium i Stockholm: Antisemitism idag – Propaganda, hatbrott och motstrategier

fredag 7 september 2018,
kl. 8:30 till kl. 15:40
- Stockholm

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia inbjuder till ett seminarium om

Antisemitism idag – Propaganda, hatbrott och motstrategier

Hat mot judar propageras av olika extremistiska grupper, och nygamla antisemitiska konspirationsteorier och antijudisk propaganda sprids i sociala medier. Judar utsätts för trakasserier och hatbrott. Antisemitismen föder otrygghet, rädsla och lidande för den judiska minoriteten, och i likhet med andra former av rasism hotar den även grundläggande demokratiska värden.

I syfte att fördjupa kunskapen om den samtida antisemitismen och förstärka arbetet med att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar, arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia ett heldagsseminarium i Stockholm den 7 september 2018. På seminariet medverkar ledande forskare och experter.

Ett nytt digitalt utbildningsmaterial om antisemitism, som tagits fram av SKMA och Forum för levande historia, kommer att presenteras på seminariet. 

Seminariet riktar sig i första hand till lärare, fritidspedagoger och annan skolpersonal, men är öppet även för andra intresserade.

Se program och hur du anmäler dig

Tid och plats

När: fredag 7 september 2018,
kl. 8:30 till kl. 15:40
Var: Finlandshuset