Seminarium i Malmö: Antisemitism idag – Propaganda, hatbrott och motstrategier

tisdag 2 oktober 2018,
kl. 8:30 till kl. 15:40
- Malmö

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia, i samverkan med Malmö stad, bjuder in till ett seminarium om

Antisemitism idag – Propaganda, hatbrott och motstrategier

Hat mot judar propageras av olika extremistiska grupper, och nygamla antisemitiska konspirationsteorier och antijudisk propaganda sprids i sociala medier. Judar utsätts för trakasserier och hatbrott. Antisemitismen föder otrygghet, rädsla och lidande för den judiska minoriteten, och i likhet med andra former av rasism hotar den även grundläggande demokratiska värden.

I syfte att fördjupa kunskapen om den samtida antisemitismen och förstärka arbetet med att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar, arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia i samverkan med Malmö stad ett heldagsseminarium i Malmö den 2 oktober 2018. På seminariet medverkar ledande forskare och experter samt representanter från judiska församlingen, polisen och Malmö stad.

Seminariet riktar sig till kommunpolitiker och tjänstemän med ansvar för utbildnings-, demokrati-  och integrationsfrågor, poliser, personal inom socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, samt lärare, fritidspedagoger och annan skolpersonal, men är öppet även för andra intresserade.

Se program och hur du anmäler dig

Tid och plats

När: tisdag 2 oktober 2018,
kl. 8:30 till kl. 15:40
Var: Malmö stadshus