INSTÄLLT – Seminarium i Malmö: Antisemitism idag – Propaganda, hatbrott och motstrategier

måndag 21 maj 2018, kl. 8:30 till kl. 15:10 - Malmö

Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) arrangerar seminarium om Antisemitism idag – Propaganda, hatbrott och motstrategier

I syfte att fördjupa kunskapen om den samtida antisemitismen och förstärka arbetet med att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar, arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia ett heldagsseminarium i Malmö den 21 maj 2018. På konferensen medverkar ledande forskare och experter.

Seminariet riktar sig främst till kommunpolitiker och tjänstemän med ansvar för utbildnings-, demokrati- och integrationsfrågor, personal inom skola och socialtjänst, samt personal inom Polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, men är öppet även för andra intresserade.

Seminariet är inställt och kommer att anordnas till hösten istället. Håll utkik här på webbplatsen.

 

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Ann Wikström, Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) 
ann.wikstrom@skma.se, tel 08-667 60 90

Tid och plats

När: måndag 21 maj 2018, kl. 8:30 till kl. 15:10
Var: Malmö stadshus
För vem: Kommunpolitiker och tjänstemän inom offentlig verksamhet