Seminarium i Göteborg: Antisemitism idag – Propaganda, hatbrott och motstrategier

onsdag 26 september 2018,
kl. 8:30 till kl. 16:00
- Göteborg

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), Forum för levande historia och Göteborgs Stad inbjuder till ett seminarium om

Antisemitism idag – Propaganda, hatbrott och motstrategier

Hat mot judar propageras av olika extremistiska grupper, och nygamla antisemitiska konspirationsteorier och antijudisk propaganda sprids i sociala medier. Judar utsätts för trakasserier och hatbrott. Antisemitismen föder otrygghet, rädsla och lidande för den judiska minoriteten, och i likhet med andra former av rasism hotar den även grundläggande demokratiska värden.

I syfte att fördjupa kunskapen om den samtida antisemitismen och förstärka arbetet med att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar, arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), Forum för levande historia och Göteborgs Stad ett heldagsseminarium i Göteborg den 26 september 2018. På seminariet medverkar ledande forskare och experter.

Seminariet riktar sig till kommunpolitiker och tjänstemän med ansvar för utbildnings-, demokrati-  och integrationsfrågor, poliser, personal inom socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, lärare och fritidspersonal, men är öppet även för andra intresserade.

Under seminariets sista del presenteras ett nytt digitalt utbildningsmaterial om antisemitism. Denna del vänder sig i första hand till lärare, fritidspedagoger och annan skolpersonal.

Se program och hur du anmäler dig

Tid och plats

När: onsdag 26 september 2018,
kl. 8:30 till kl. 16:00
Var: Göteborgs Stadsmuseum